Nieuws

Heb jij een goed idee om werken bij de Rijksoverheid aantrekkelijk te maken en te houden? Dien jouw idee in bij het A+O fonds Rijk!

Werken bij de Rijksoverheid betekent werken voor een organisatie die continu voor essentiële maatschappelijke vraagstukken staat. Om werken bij de Rijksoverheid aantrekkelijk te maken en te houden is modern personeelsbeleid essentieel. Het A+O fonds Rijk ondersteunt daarom graag vernieuwende arbeidsmarktprojecten binnen de sector. Onlangs heeft het A+O fonds Rijk besloten
€ 500.000 extra subsidie beschikbaar te stellen voor projecten die aansluiten bij het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025 (, 659,0 KB) en/of bij de departementale pilots die zijn opgenomen in de cao Rijk (, 1,1 MB).

Werk je dus bij de Rijksoverheid en heb jij een goed idee voor een arbeidsmarktproject dat hierbij aansluit? Vraag dan voor je projectidee subsidie aan bij het A+O fonds Rijk!

Welke activiteiten komen in aanmerking voor deze extra subsidie?

Projecten die voor deze subsidie in aanmerking komen, moeten aansluiten bij het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025 (, 659,0 KB) en/of aanvullend zijn op de departementale pilots die zijn opgenomen in de cao Rijk (, 1,1 MB). Daarnaast is het van belang dat deze projecten ook aansluiten bij de speerpunten van het A+O fonds Rijk (, 298,5 KB) :

  • Duurzame inzetbaarheid
  • Digitalisering
  • Diversiteit
  • Organiseren & reorganiseren

Binnen deze subsidie is er ook ruimte voor aanvragen die aanvullend zijn op het pilot-programma versterken inzetbaarheid. Dit programma is erop gericht om de inzetbaarheid te versterken van medewerkers die al geruime tijd hetzelfde werk doen, of van wie het werk op langere termijn dreigt te verdwijnen of ingrijpend te veranderen. Organisaties bepalen zelf welke medewerkers hiervoor in aanmerking komen. Meer informatie over de pilot kunt u vinden in de flyer Pilot-programma versterken inzetbaarheid van start – doe mee! (, 101,0 KB)

Let op: alleen vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarktbeleid die aanvullend zijn op de cao Rijk en op wat de werkgever Rijk al doet, komen voor subsidie in aanmerking!

Subsidie aanvragen? Zo doe je dat!

Heb je een goed idee? Neem dan contact op met het A+O fonds Rijk via 070 376 5759 of per e-mail info@aofondsrijk.nl. Wij helpen je graag verder met het projectplan en de voorwaarden (, 161,1 KB) waaraan dit moet voldoen. Het is van belang dat een project voldoende draagvlak heeft binnen de organisatie waar het project wordt uitgevoerd. Dat betekent dat zowel de werkgever als de (D)OR instemmen met de subsidieaanvraag. Het bestuur beoordeelt de volledige projectaanvraag. Vervolgens wordt bepaald of er subsidie wordt verstrekt en zo ja hoeveel.

Wat houdt de subsidie in?

Indien je aanvraag door het A+O fonds Rijk wordt goedgekeurd, ontvang je een financiële bijdrage voor het project. Deze subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale projectkosten. Het overige deel van de kosten betaalt je organisatie dus zelf.