Nieuws

Doe mee aan tweede editie MZ LAB Rijk!

Jonge werknemers zijn te weinig actief in de medezeggenschap van hun organisaties. Dat is zonde, want de medezeggenschap is voor jongeren dé kans om hun stem te laten horen en mee te denken over belangrijke vraagstukken. Begin 2019 start een nieuwe MZ LAB (MedezeggenschapsLAB) Rijk. Het MZ LAB denkt mee over verandering en vernieuwing bij verschillende rijksinstellingen en jouw organisatie of ondernemingsraad kan hieraan meedoen.

Representatieve medezeggenschap

Jongeren vinden medezeggenschap wel belangrijk, maar weten niet goed wat de ondernemingsraad doet of hoe ze zich verkiesbaar stellen. Voor organisaties leidt representatieve medezeggenschap tot betere en effectievere besluitvorming, versnelt het innovatie en wordt het draagvlak voor beleid onder (jonge) medewerkers vergroot. Jonge medewerkers betrekken bij medezeggenschap is voor iedereen een win-winsituatie, maar toch lijken deze partijen elkaar te weinig te vinden. Er is een mismatch!

MZ LAB Rijk

CNV Jongeren en FNV Jong lanceerde in 2016 het MZ LAB binnen Rijksorganisaties, om jonge medewerkers en hun organisaties hierin te ondersteunen. Om de medezeggenschap binnen Rijksorganisaties nog meer op te schudden, gaat begin 2019 de tweede editie van MZ LAB Rijk van start. Zo worden nog meer jonge medewerkers, ondernemingsraden en organisaties betrokken en geactiveerd bij verjonging en vernieuwing van medezeggenschap.

Het MZ LAB wordt gekenmerkt door intensief en interactief contact tussen de deelnemers en sprekers of begeleiders. Het is al succesvol ingezet in de sectoren Umc’s, Zorg, Waterschappen en Rijk. Diverse jongeren hebben na deelname aan het MZ LAB aangegeven in de ondernemingsraad te willen plaatsnemen. Jongeren hebben zich zelfs al verkiesbaar gesteld en hebben zitting genomen in de OR of OC. Naast de verjonging van het medezeggenschap zijn er diverse adviezen tot vernieuwing opgepakt.

Meer informatie

Begin 2019 gaat de tweede editie het MZ LAB Rijk van start! Interesse? Wij gaan graag met je in gesprek! je kunt contact opnemen met Rianne Rietveld (projectadviseur CNV Jongeren), via r.rietveld@cnvjongeren.nl of 06-50929987. Bekijk ook de resultaten van de MZ LAB Rijk 2016-2017.

Download de flyer (, 244,7 KB)