Nieuws

De app Personeelsgesprek Rijk houdt op te bestaan

De app Personeelsgesprek Rijk houdt per 1 november 2018 op te bestaan. Deze app werd in 2016 door het A+O fonds Rijk ontwikkeld voor rijksmedewerkers om zich goed voor te bereiden op het personeelsgesprek. Het personeelsgesprek verving destijds het functioneringsgesprek binnen het Rijk. Met de app beoogde het A+O fonds Rijk rijksmedewerkers te ondersteunen bij het voorbereiden en voeren van het personeelsgesprek. Inmiddels biedt het Rijk mooie handreikingen op P-direkt. Het A+O fonds Rijk heeft daarom besloten de app per 1 november 2018 af te ronden. De app was beschikbaar van juli 2016 tot november 2018. Wil je meer informatie over dit project? Stuur dan een bericht aan info@aofondsrijk.nl.