Nieuws

“10x kennis benutten” beschrijft tien methodes om kennis te borgen

“10x kennis benutten” beschrijft tien methodes om kennis te borgen

Twee miljoen jaar ervaring. Daar kom je ongeveer op uit als je het aantal ambtenaren bij departementen, uitvoeringsorganisaties en inspecties vermenigvuldigt met de gemiddelde werktijd bij het Rijk. Onvoorstelbaar hoeveel kennis er daarmee in huis is. Maar hoe borg je die kennis binnen de organisatie? In het boek “10x kennis benutten” staan hiervoor tien methodes op een rij.

Er bestaan verschillende methodes om iemands kennis en ervaring inzichtelijk te maken, zodat ook anderen ervan kunnen profiteren. Dat is bijvoorbeeld relevant als een expert met pensioen gaat, als je een nieuwe collega wilt inwerken, of als je samen wilt reflecteren op een project, programma of werkwijze. In de publicatie “10x kennis benutten”  staan tien van die methodes op een rij. Van 'expert debrief' tot krachtenveldanalyse, en van introductiedossier tot 'Gateway Review'.

Methodes gepresenteerd tijdens Rijkscampusbijeenkomst

Alle methodes kwamen aan de orde tijdens de Rijkscampusbijeenkomst ‘Kennis borgen’ van 13 april 2017. Enkele collega’s presenteerden toen hun methode om kennis te benutten bij hun organisatie. Andere collega’s bleken er hun eigen methode aan toe te willen voegen. Ze komen in deze uitgave allemaal aan het woord. Het zijn niet alleen professionals Leren en Ontwikkelen bij het Rijk, maar ook procesbegeleiders, gebruikers van de methode en mensen van wie kennis is 'afgetapt'.

Doelgroep

De publicatie is bedoeld voor iedereen die beschikbare kennis binnen de organisatie wil verzamelen en gebruiken. Het is geen instructieboek of uitputtend overzicht, maar wel een boek waar je inspiratie uit kunt opdoen. Om er zelf wijzer van te worden, om je collega’s erop te attenderen en om er je voordeel mee te doen in de organisatie.

Meer informatie

“10x kennis benutten” is een uitgave van het Leren & Ontwikkelen Rijk (ministerie van BZK/Personeelsbeleid Rijk) en is mogelijk gemaakt dankzij het A+O fonds Rijk. Het is zowel beschikbaar als papieren uitgave als interactieve pdf. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijkscampus of op Rijkscampus online (de community van alle professionals op het gebied van leren & ontwikkelen bij het Rijk).


Stichting A+O fonds Rijk - ©2019