Interventie Loyale Tegenspraak 2.0: meld je aan als organisatie(onderdeel)!

Het projectteam Loyale tegenspraak 2.0 nodigt organisaties (of onderdelen daarvan) binnen de Rijksoverheid uit om met behulp van interventies de ruimte voor loyale tegenspraak te vergroten.

Randvoorwaarden

  • Deelnemende organisatie van 50 tot 150 ambtenaren
  • Commitment top organisatie om aanbevelingen te implementeren
  • 160 uur beschikbaarheid van adviseurs van het projectteam Loyale Tegenspraak 2.0.

Steeds vaker hoor je in het nieuws dat er zaken bij de Rijksoverheid niet goed lopen. Ambtenaren vangen vaak als eersten signalen op en willen dit graag kenbaar maken. Ze zijn trots op de rijksdienst en loyaal aan hun werk. Maar ze zien dingen echt verkeerd gaan, met (grote) gevolgen voor de burgers en de rijksdienst. Het blijkt in de praktijk vaak moeilijk om dit aan de orde te stellen. Bij wie moet je zijn en wat gebeurt er daarna? Het team van Loyale Tegenspraak 2.0 heeft twee interventies ontwikkeld om hier antwoord op te geven.

1. Interventie ’Als organisatie (onderdeel) zelf aan de slag’

Tijdens de Interventie werken ambtenaren uit de eigen organisatie aan het vergroten van de ruimte voor loyale tegenspraak. Onder begeleiding van het projectteam Loyale Tegenspraak 2.0 vormen de ambtenaren een tijdelijke taskforce die de organisatie adviseert over de stand van zaken, de weerstanden en over het implementeren van vervolgstappen. Daarop worden alle medewerkers betrokken via een ‘large scale intervention’ of een keten van dialoogsessies/focusgroepen. De precieze invulling van de medewerkersparticipatie is aan de taskforce. De organisatie gaat kortom zelf aan de slag met hun eigen aanbevelingen/aanpak.

De aanpak van deze interventie bestaat onder andere uit: afbakenen van opdracht, inrichten van taskforce van ambtenaren, vragenlijst, medewerkersparticipatie via large scale intervention of  dialoogsessies, analyse, communiceren van conclusies en implementeren van oplossingen. Deze interventie heeft een doorlooptijd van minimaal twee en maximaal vier maanden.

2. Interventie ‘Intensieve onderdompeling van kritische vrienden’

Tijdens deze aanpak wordt een organisatie gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld twee weken) intensief bezocht door ‘embedded adviseurs’. Deze adviseurs praten met medewerkers, nemen deel aan overleggen en ‘participeren’ een tijd lang in de organisatie. Zij gebruiken hun frisse blik en kennis over loyale tegenspraak om aan de belangrijkste stakeholders in de organisatie terug te koppelen wat ze hebben gezien, gehoord en ervaren en waar naar hun mening aandacht aan geschonken dient te worden.

Interesse?

Interesse in één van de twee interventies? Stuur dan een mailtje naar: info@loyaletegenspraak.nl.

logo Loyale Tegenspraak