Zelfscan 21st century skills

Zelfscan 21st century skills

Het werk bij het Rijk verandert ingrijpend door technologische ontwikkelingen. Ook als je je huidige werk goed wilt blijven doen, heb je nu al nieuwe vaardigheden nodig. Denk hierbij aan kennis van technologische mogelijkheden en vaardigheden als nieuwsgierigheid, samenwerken en het vinden, verzamelen en beoordelen van informatie.

Het A+O fonds Rijk wil alle rijksmedewerkers ondersteunen om tijdig deze vaardigheden te ontwikkelen en heeft daarom een zelfscan 21st century skills ontwikkeld. Ruim 500 rijksmedewerkers hebben geholpen de zelfscan zo toegankelijk, begrijpelijk en bruikbaar mogelijk te maken voor alle rijksmedewerkers.

De zelfscan bestaat uit vijf testonderdelen. De verschillende onderdelen gaan in op hoe goed medewerkers kunnen om gaan met technologie, informatie en media. Maar ook over persoonlijke vaardigheden zoals samenwerken en de eigen motivatie.

Na afronding van alle onderdelen, ontvangen medewerkers een persoonlijk rapport dat een beeld geeft van de eigen 21st century skills: wat sterke punten zijn en wat nog ontwikkeld kan worden. Het rapport bevat ook tips over hoe ze vaardigheden kunnen ontwikkelen, zowel in het werk en met collega’s, als ook via een cursus of een training. Het rapport kan ook helpen om richting te geven aan persoonlijke ontwikkeling in het personeelsgesprek.

Naar de test >