Webinar: Nut en noodzaak van een ambtelijke beroepscode

Datum: 13 december 2022
Tijd: 12.30 – 14.00 uur (digitale inloop vanaf 12.15 uur)
Medium: Webex

De Rijksoverheid heeft te maken met complexe maatschappelijke opgaven die zich niet aan de klassieke grenzen van de ministeries en andere overheidsorganisaties houden. De hoeveelheid werk, de complexiteit en ook de spanning in de contacten met de samenleving en politiek: het vraagt veel van ons. Veerkracht van onze mensen om tijdens meerdere crisis vitaal en innovatief te werken aan de grote vraagstukken. Steeds werken in verbinding met alle betrokken overheden en maatschappelijke partijen, integraal vanuit de opgaven, consequent vanuit de werkelijkheid voor burgers en bedrijven in Nederland. Tijd om werk te maken van ons ambtelijk vakmanschap.

Het programma Grenzeloos Samenwerken van het ministerie van BZK werkt aan het versterken van het ambtelijk vakmanschap. Dit doet ze door samen met ambtenaren te werken aan een gids ambtelijk vakmanschap welke 7 principes en 14 waarden bevat die als richtsnoer dienen voor goed ambtelijk vakmanschap. Stichting Beroepseer publiceerde recent het boek Het recht op ambtelijk vakmanschap. Zij adviseert bijvoorbeeld een ambtelijke code in te voeren om de rechtspositie van de rijksambtenaar te versterken. In de beroepscode worden de positieve kernwaarden van het ambtenaarschap uiteengezet, waarna bij elke waarde concrete gedragsregels worden geformuleerd.

Het A+O fonds Rijk, de CMHF en Stichting Beroepseer nodigen je uit om tijdens een interactief webinar in gesprek te gaan met Thijs Jansen (directeur van Stichting Beroepseer) en Ellen Viergever (programmamanager Grenzeloos Samenwerken) over de waarden en principes uit de gids en het komen tot een ambtelijke beroepscode. Biedt de gids momenteel voldoende richting en houvast voor goed ambtelijk vakmanschap? Kunnen ambtenaren hieraan het recht ontlenen om integer werk te verrichten, ook als dat ambtelijke meerderen of politieke bestuurders niet goed uitkomt? Waar kunnen de gids en een ambtelijke beroepscode elkaar versterken? En belangrijker: wat betekent ambtelijk vakmanschap voor jou en wat is nodig om hier mee aan de slag te gaan?

Doe je mee?

Voor wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor rijksambtenaren (werkzaam in beleid, uitvoering of toezicht), bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Meld je aan voor het webinar.