Vernieuwde zelfscan 21st century skills

Het werk bij het Rijk verandert ingrijpend door technologische ontwikkelingen. Ook om je huidige werk goed te blijven doen, heb je nieuwe vaardigheden nodig. Hoe staat het ervoor met jouw moderne vaardigheden? En hoe goed kun je omgaan met technologie? Je ontdekt het met de verbeterde zelfscan 21st century skills.

Verbeterde versie naar aanleiding van pilotjaar

De zelfscan 21st century skills staat sinds januari 2020 online. Het eerste jaar was een pilotjaar waarin we zoveel mogelijk feedback hebben verzameld. Dat hebben we gedaan via online vragenlijsten onder rijksmedewerkers en diepte-interviews met HR- en loopbaanadviseurs en leidinggevenden.  Op basis van deze feedback hebben we de zelfscan verbeterd. Zo bevat de nieuwe versie de volgende verbeteringen:

  1. De vragenlijsten van de verschillende onderdelen zijn nu los van elkaar in te vullen. Zo hoef je alleen die onderdelen in te vullen die jij interessant vindt.
  2. Van ieder testonderdeel ontvang je een persoonlijk rapport. Hiermee krijg je een goed beeld van jouw 21st century skills: waar ben je sterk in en waarin kun je je nog ontwikkelen?

Het rapport bevat ook handige tips voor de ontwikkeling van jouw moderne vaardigheden.

Wat is de zelfscan?

De online tool bestaat uit vier testonderdelen:

  • Werkcompetenties & denkstijlen onderzoekt jouw werkcompetenties op het vlak van sociale en culturele vaardigheden, communiceren, samenwerken en zelfregulering. Denkstijlen geven je inzicht in die manier van denken die wij als mensen nog altijd beter kunnen uitvoeren dan computers: creatief denken, kritisch denken en problemen oplossen.
  • Mediawijsheid gaat na of je weet hoe media werkt, de positieve en negatieve gevolgen van de media kan inzien en kritisch kan reflecteren op je eigen gebruik van media.
  • ICT-basisvaardigheden gaat over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen.
  • Informatievaardigheden onderzoekt hoe jij met informatie omgaat: kun je betekenisvolle en betrouwbare informatie selecteren uit de overweldigende informatie die op je afkomt?

Ook inzicht in je moderne vaardigheden?

De zelfscan is ontwikkeld voor iedereen die voor het Rijk werkt. Ook als je met een tijdelijk contract of op flexibele basis voor het Rijk werkt. Benieuwd hoe jouw moderne vaardigheden ervoor staan?

Ga naar de zelfscan