Training workshopbegeleider Sociale Veiligheid draagt bij aan het goede gesprek over een sociaal veilig werkklimaat

Sociale veiligheid op de werkvloer is belangrijk. Het vormt namelijk het uitgangspunt voor het professioneel handelen van medewerkers. Eén van de aandachtspunten daarbij is de dialoog tussen leidinggevende en medewerkers over het creëren en onderhouden van een sociaal veilig werkklimaat waarin open kan worden gecommuniceerd. Maar hoe voer je hierover het goede gesprek? Om de sociale veiligheid binnen het Rijk te bevorderen, startte het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) met behulp van het A+O fonds Rijk de pilot Training workshopbegeleider Sociale Veiligheid.

Tijdens de training worden leidinggevenden en medewerkers binnen het Rijk opgeleid tot workshopbegeleider. Na afloop zijn deelnemers in staat om zelf workshops over sociale veiligheid te begeleiden en zo handvatten aan te reiken om het gesprek over een veilige werkomgeving te kunnen voeren.

Succesvolle pilotfase en positieve waardering van de opleiding

In de pilotfase hebben twaalf deelnemers de opleiding gevolgd. Ze kregen theoretische en juridische kaders rondom het thema sociale veiligheid aangereikt. Ook kregen ze handvatten voor het begeleiden van een groep. In de laatste fase van de opleiding moesten de deelnemers zelf een workshop over sociale veiligheid begeleiden om hun opgedane kennis in de praktijk uit te voeren. Met succes. De deelnemers waardeerden de opleiding positief en voelden zich voldoende bekwaam om de workshops te begeleiden. Ook de workshops zelf werden positief ontvangen. Er bleek veel animo te zijn voor het voeren van gesprekken over sociale veiligheid.

Met het opzetten van de opleiding tot workshopbegeleider en het organiseren van een aantal workshops ‘Sociale Veiligheid’ met rijksmedewerkers is een bijdrage geleverd aan de beleidsdoelstelling om te investeren in een goed en veilig werkklimaat.

Meer informatie

Het A+O fonds Rijk ondersteunt dit project financieel en wil daarmee een stevige stap zetten in het faciliteren van de gesprekvoering over en bevordering van de sociale veiligheid binnen het Rijk. Meer weten? Lees hier meer informatie over de pilot Training workshopbegeleider Sociale Veiligheid.