Toolkit vernieuwde Arbocatalogus Rijk

Gezond en veilig werken, dat willen we allemaal graag. Jij toch ook? Wil je weten hoe? Kijk dan in de Arbocatalogus Rijk!

De Arbocatalogus Rijk is in 2023 vernieuwd. In de arbocatalogus staat wat er nodig is aan beleid, hoe je de arbeidsrisico’s kunt voorkomen, herkennen en aanpakken en wat er nodig is aan voorlichting en instructie.

De Arbocatalogus bevat afspraken en handRIJKingen voor:

  • Beeldschermwerk; we werken steeds meer achter het beeldscherm, zowel thuis als op het werk. Maar we weten ook dat langdurig beeldschermwerk kan lijden tot gezondheidsklachten.
  • Werkdruk; als medewerkers te lang te maken hebben met werkdruk, ontstaat werkstress. Als werkstressoren te groot zijn of te lang duren, kunnen klachten ontstaan.
  • Ongewenste omgangsvormen (tussen werknemers onderling en tussen werknemers en leidinggevenden); Kunnen bestaan uit: agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie in woord en gebaar.
  • Agressie en geweld (door externe mensen naar medewerkers); Heeft verschillende uitingsvormen, zoals verbale en fysieke agressie, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie.

Toolkit

Er is nu ook een toolkit beschikbaar om de Arbocatalogus Rijk onder de aandacht binnen jouw Rijksorganisatie. De toolkit bevat hand-outs, kernboodschappen en praatplaten. Ook zijn er presentaties beschikbaar. Je vindt de tools en informatie in de Toolkit Arbocatalogus Rijk.