Thema’s A+O fonds Rijk

Het A+O fonds Rijk wil dat werkgevers en werknemers samen blijven leren en vernieuwen. Zó blijft het Rijk een aantrekkelijke en toegankelijke organisatie waar mensen met plezier hun werk doen. Onze doelstelling is dan ook: bijdragen aan betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier van rijksmedewerkers, nu en in de toekomst. Dit doen we door ook in 2023 projecten te stimuleren op basis van de volgende thema’s:

  1. Sociale en digitale innovaties
  2. Leren en ontwikkelen
  3. Een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving
  4. Gezond en vitaal aan het werk

Sociale en digitale innovaties

Werk verandert snel. Bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen en door veranderingen in de maatschappij. Zo zijn we door de coronacrisis anders gaan werken en nog meer gebruik gaan maken van de digitale mogelijkheden.

Als de organisatie van het werk en de manier van samenwerken verandert, spreken we over sociale innovatie. Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk om te investeren in sociale en digitale innovaties. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke stijl van leidinggeven hierbij past. Of door moderne samenwerkingsvormen te verkennen, waarbij teams rekening houden met ieders inzetbaarheid.

Wil je weten hoe het A+O fonds Rijk medewerkers en werkgevers binnen de Rijksoverheid hierbij ondersteunt? Bekijk de projecten die sociale en digitale innovaties ondersteunen.

Leren en ontwikkelen

Naarmate je ouder wordt, kan de drempel hoger worden om een cursus of training te doen. Maar ook in de praktijk kun je leren! Wij dragen graag bij aan deze laagdrempelige manier van leren via praktijkgerichte leervormen en informeel leren. Verder verkennen we of we kunnen samenwerken met leernetwerken en digitale leerplatforms. Zo kunnen er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor leren en ontwikkelen binnen het Rijk.

Hoe wij dit stimuleren? Bekijk onze projecten gericht op leren en ontwikkelen binnen het Rijk.

Een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving

Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk dat iedereen binnen het Rijk zich op het werk veilig en gewaardeerd voelt. Wat voor leeftijd, gender, culturele achtergrond, geloof of beperking je ook hebt. Iedereen telt mee. Ruimte voor verschillende meningen is gezond. Daar dragen we graag aan bij.

Bekijk met welke projecten wij een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving stimuleren.

Gezond en vitaal aan het werk

Het is belangrijk dat jij en je collega’s gezond en met plezier kunnen werken. In een vitale werkomgeving met weinig werkdruk, word je minder snel ziek. Sommigen ervaren het thuiswerken als fijn, voor anderen is het een belasting. De werk-privé balans verandert en staat voor veel medewerkers onder druk. Het is belangrijk om samen na te denken over oplossingen om gezond en vitaal te kunnen werken, ook onder veranderende omstandigheden.

Wil je weten welke projecten hieraan bijdragen? Bekijk onze projecten gericht op gezond en vitaal werken.

Start zelf een project

Heb je zelf een goed idee voor een project dat bijdraagt aan het voorbereiden op nieuwe manieren van werken, leren en ontwikkelen, een veilige en inclusieve werkomgeving of gezond en vitaal werken binnen jouw Rijksorganisatie? Vraag subsidie aan bij het A+O fonds Rijk.