Terugkijken Reuring!Café De mens centraal

Dinsdag 6 april vond het drukbezochte Reuring!Café ‘De mens centraal – Zou jij door jezelf geholpen willen worden?’ plaats.

Publieke organisaties zijn er voor de burger. Daar lijken we ons steeds meer van bewust te worden en dus wordt er steeds vaker gesproken over het terugbrengen van de menselijke maat in organisaties. Deze menselijke maat betekent: meer oog voor de medewerkers, hun kwaliteiten en talenten en hierop inzetten om door te ontwikkelen als organisatie.

Toch blijkt het realiseren hiervan in de praktijk niet eenvoudig. Het vraagt allereerst om een gedragsverandering en die begint bij jezelf. Hoe lastig het ook is, we moeten zelf aan de slag en niet wachten op de organisatie. De vraag die dus gesteld moet worden is: Zou ik door mijzelf geholpen willen worden? Doe ik altijd het goede, en in welke mate durf ik het anders te doen dan we doorgaans doen in organisaties? Hoe stel je medewerkers optimaal in staat om hun eigen talenten en kwaliteiten in te zetten voor de organisatie? En hoe voorkom je dat regels en procedures een mensgerichte aanpak in de weg staan? Deze en andere vragen kwamen aan bod in de 103e editie van Reuring!Café.

Deze 103e editie van het Reuring!Café werd georganiseerd door de Vereniging van Overheidsmanagement (VOM) in samenwerking met het A+O fonds Rijk. Host was voormalig bestuurslid van het A+O fonds Rijk Marjolijn Grijns. De debatleider was Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM.

Bankgasten waren:

  • Judith Duveen, directeur Werk & Participatie bij de Gemeente Amsterdam
  • Albert Jan Kruiter, mede-oprichter van het Instituut Publieke Waarden
  • Rhodia Maas, directeur-generaal van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Lees het verslag van het Reuring!Café en kijk de uitzending terug.