Succesvolle boekpresentatie ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’

Wat is nodig om de positie en het vakmanschap van de ambtenaar te versterken? Om antwoord te geven op deze vraag voerde Stichting Beroepseer, in opdracht van het A+O fonds Rijk,  een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap. De bevindingen en concrete, praktische oplossingen zijn nu gebundeld in een mooi vormgegeven boek. Op 6 oktober werd in het Nationaal Archief het eerste exemplaar overhandigd aan de Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maarten Schurink. Volgens Schurink levert het boek een mooie bijdrage aan een hernieuwd gesprek over ambtelijk vakmanschap.

Inspirerende sprekers en positieve reacties

Na de officiële overhandiging in een goed gevulde zaal gaven auteurs en leden van de redactie Erik Pool, Meike Bokhorst, Caroline Raat, Guido Enthoven en Sandra Palmen een korte presentatie over de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. Namens het bestuur van het A+O fonds Rijk spraken Vries Kool en Aleid Ringelberg over de rol die het Rijk als werkgever heeft in het duurzaam ontwikkelen en versterken van ambtelijk vakmanschap. Volgens projectleider Maurits Hoenders zijn de vele positieve reacties uit de zaal een mooie erkenning voor dit onderzoek.

Meer rechten en plichten

De rijksambtenaar is de afgelopen decennia steeds meer een normale werknemer geworden. Het lijkt alsof bewindspersonen en de top van ambtelijke organisaties zich het recht op ambtelijk vakmanschap te hebben toegeëigend. De kernboodschap van het boek is daarom dat rijksambtenaren in beleid, uitvoering en toezicht het recht en de plicht moeten krijgen om meer groepen te dienen. Burgers, volksvertegenwoordigers en ambtenaren zelf hebben namelijk net zo goed recht op ambtelijk vakmanschap als bewindspersonen.

Bestellen en downloaden

Ben je benieuwd naar de bevindingen en de concrete en praktische oplossingen om het vakmanschap van de ambtenaar te versterken? ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ is te bestellen in de webshop van Stichting Beroepseer of via de bekende boekhandels. Naast de gedrukte uitgave is het e-book ook gratis te downloaden.

Terugkijken

Een aantal presentaties die tijdens de boekpresentatie gegeven zijn kun je terugkijken via onderstaande linkjes.