Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling verlengd

Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling verlengd

De Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling is verlengd! Heb jij een goed idee om het werk van jou en je collega’s, je team of zelfs je organisatie leuker, slimmer of inclusiever te maken? Je kunt nu tot en met 30 juni 2022 subsidie aanvragen om jouw initiatief te realiseren.

Wat houdt de stimuleringsregeling in?

Via de stimuleringsregeling kun je, in overleg met je leidinggevende, 5000 euro aanvragen voor een vernieuwend initiatief dat jouw werk, team of organisatie ten goede komt. Je idee helpt meer dan één persoon en richt zich op kennisontwikkeling, verandering in organisatiecultuur, of teamsamenwerking.

Het doel van de regeling is dat je nieuwe initiatieven kunt uitproberen en de mogelijkheid krijgt om uit te vinden wat werkt en wat niet. De ervaringen die je daarbij opdoet, zijn ook nuttig voor andere teams of afdelingen. Het A+O fonds Rijk deelt deze ervaringen dan ook graag binnen het Rijk.

Aan welke initiatieven kun je denken?

Met de stimuleringsregeling kun je bijvoorbeeld een activiteit organiseren binnen je organisatie of team, zoals een kenniscafé, een themadag of -week, een verbindende activiteit, een campagne, of workshop. Denk qua thema bijvoorbeeld aan veranderingen in de organisatie van het werk door digitalisering, aan innovatieve manieren van samenwerking en stimulering van kennisdeling, vergroten van (sociale) veiligheid en inclusiviteit of de balans werk-privé.

Aanvragen