Stimuleringspremie duurzame inzetbaarheid uitgereikt

Stimuleringspremie duurzame inzetbaarheid uitgereikt

De winnaars van de stimuleringspremie duurzame inzetbaarheid zijn bekend. Medewerkers van de politie, Defensie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de douane konden hiervoor tot 1 april een goed idee indienen ter versterking van de samenwerking binnen het veiligheidsdomein. Op 25 mei 2020 zijn de stimuleringspremies uitgereikt voor de twee meest innovatieve plannen.

Een beroep in uniform is vaak zwaarder dan een gemiddeld beroep en vereist specifieke vaardigheden. Daarom is het extra belangrijk om stil te staan bij duurzame inzetbaarheid en mobiliteit in deze beroepen. De politie, Defensie, Dienst Justitiële Inrichtingen en de Douane willen meer samenwerken, onder andere op het gebied van werving en selectie, opleiden, loopbaanontwikkeling, mobiliteit en diversiteit. Dit wordt van harte ondersteund door de Coalitie voor Veiligheid (de samenwerkende vakbonden in het veiligheidsdomein).

Ideeën voor samenwerking in het veiligheidsdomein

Op 26 september 2019 is het congres ‘Mobiel in Uniform’ gehouden. Als vervolg op dit congres is een oproep gedaan aan medewerkers in de veiligheidskolom om een vernieuwend idee in te dienen voor samenwerking met andere partners in het veiligheidsdomein. De indieners van de meest innovatieve plannen krijgen een stimuleringspremie om het plan ook echt te kunnen uitvoeren. De premies zijn beschikbaar gesteld door het A+O fonds Rijk en de arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen van de politie (SAOP) en Defensie (ASD).

Winnaars stimuleringspremie

De innovatieplannen die als winnaars uit de bus zijn gekomen, zijn:

  1. Oprichting van een forensische opsporingscommunity
    Samenwerking tussen politie (Henk Koster) en Defensie (Claire Voncken).
  2. Verhoging van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een arbeidsbeperking
    Samenwerking tussen de politie (Jory de Groot), Defensie (Ellen Dieperink), douane (Mirella Gelauf) en Dienst Justitiële Inrichtingen (Kirsten den Heijer).

Virtuele prijsuitreiking

De prijswinnaars zijn op 25 mei 2020 in een videobijeenkomst verrast door de directeuren HRM van de samenwerkingspartners, waarbij de Hoofddirecteur Personeel Defensie, Peter Reesink, de prijzen virtueel heeft uitgereikt. Om de premies ten goede te laten komen aan zoveel mogelijk medewerkers, hebben de prijswinnaars een aanvullende subsidie in het vooruitzicht gesteld gekregen (onder de voorwaarde dat er een aanvullend plan wordt ingediend).