Steun voor loopbaanstappen schoonmakers Rijk

Steun voor loopbaanstappen schoonmakers Rijk

Schoonmakers hebben vaak meer in hun mars dan je denkt. Ze verdienen de juiste steun bij een loopbaanstap, vindt Ferdi Ersoz, junior HRM-medewerker bij de Rijksschoonmaakorganisatie.

Met steun van het A+O fonds Rijk is onlangs onderzocht wat medewerkers in de laagste loonschalen bij de rijksoverheid nodig hebben om te kunnen doorgroeien. Ook is er informatiemateriaal ontwikkeld waarmee leidinggevenden beter het gesprek kunnen aangaan met medewerkers in deze branche.

Loopbaanstappen en leerlijnen

Schoonmakers, facilitair medewerkers, chauffeurs of beveiligers zijn de laatste jaren steeds vaker in dienst van de rijksoverheid. Het ontbrak tot voor kort aan P-instrumenten om deze rijksmedewerkers  goed te begeleiden. Daarom hebben verschillende rijksorganisaties met bedrijfsvoeringsfuncties gezamenlijk loopbaanstappen en leerlijnen geformuleerd waarmee ze deze vaak kwetsbare medewerkers kunnen stimuleren zich te ontwikkelen.

Bespreekbaar maken

Ferdi Ersoz en José van Schie trokken het project vanuit de Rijksschoonmaakorganisatie. Ferdi zet zich nu in om de resultaten verder te verspreiden. ‘Veel schoonmakers zijn laagopgeleid; ze weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn voor een opleiding of een carrièrestap. Soms zijn ze te bescheiden en durven ze niet te zeggen dat ze graag iets anders willen. Daarom is het belangrijk dat de leidinggevende het gesprek over het werk op een goede manier aankaart en doorgroeimogelijkheden bespreekbaar maakt. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van de video en de informatieboekjes die speciaal voor deze doelgroep zijn ontwikkeld.’

Taalcursus als opstap

Uit het onderzoek blijkt ook dat de beheersing van de Nederlandse taal vaak een struikelblok is. De Rijksschoonmaakorganisatie biedt medewerkers die dat willen daarom altijd een taalcursus aan. Na een intake kunnen zij gratis een cursus van een half jaar volgen om hun niveau te verhogen. ‘Investeren in de taal is zo belangrijk’, zegt Ersoz overtuigd, ‘want dan krijg je veel meer mogelijkheden om door te groeien. Of om over te stappen naar een baan als chauffeur of beveiliger.’

Training on the job

De leerlijn die voor schoonmakers in kaart is gebracht, heeft de basisvakopleiding schoonmaak als vertrekpunt. Daarin leren mensen met welke materialen ze moeten werken en welke afspraken er in de organisatie zijn over het schoonmaken. Het gaat om fysiek belastend werk, dus is er extra aandacht voor gezond en duurzaam werken. Verder bevestigt het onderzoek het feit dat de groep facilitaire medewerkers graag leert op de werkvloer, bijvoorbeeld met een buddy. ‘Daarom moet er je als werkgever goed op letten dat je tools aanbiedt die daarvoor geschikt zijn. De meeste mensen leren liever in de praktijk dan vanuit een boekje’, licht Ersoz toe.

Goed werkgeverschap

Omdat de vraag naar schoonmakers toeneemt, wil de Rijksschoonmaakorganisatie zich presenteren als een goede en aantrekkelijke werkgever. Aandacht voor de loopbaan en ontwikkeling van medewerkers hoort daarbij, aldus de HRM-medewerker. ‘Het werk is geschikt voor laaggeschoolden en biedt mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt een mooie instroomkans. Als werkgever is het belangrijk om je bewust te zijn van hun capaciteiten. Mensen verdienen kansen om te groeien en wij ondersteunen ze er graag bij.’
Een reden te meer voor de organisatie om de contacten met andere facilitaire dienstverleners te versterken, kennis en ervaring uit te wisselen en zo de overstap naar een andere functie gemakkelijker te maken.

Het informatiemateriaal en de video zijn te zien op de mobiliteitsbank van de rijksoverheid bij het thema Actief met je loopbaan. Meer weten over het project? Neem contact op met Ferdi Ersoz,

 

 

Maker foto header: Paul Voorham Bronvermelding: Paul Voorham
Auteursrecht: © Rijksoverheid