Stageproject Inspectiewissel succesvol afgerond!

Het uitwisselingsprogramma Inspectiewissel bood inspectiemedewerkers dit najaar de kans om één dag mee te lopen bij een andere inspectie. En dat was een succes! 82 professionals van rijksinspecties en markttoezichthouders liepen in oktober stage bij elkaar en kregen zo inzicht in elkaars manier van werken. Alle rijksinspecties deden mee aan het programma van Bureau Inspectieraad, dat tot stand was gekomen met financiële steun van het A+O fonds Rijk.

Waarom Inspectiewissel?

Wanneer je meedoet aan Inspectiewissel ga je op stage, maar faciliteer je zelf ook een stage voor een andere deelnemer. Zo leer je van je stage-ervaring én bezorg je iemand anders een uniek inkijkje in jouw organisatie. Want als inspectiemedewerker weet je hoe complex jouw werkveld is. Maar zijn er misschien ook overeenkomsten in de manier waarop jouw collega met een ander werkveld toezicht houdt? Inspectiewissel draagt bij aan de kennis van organisaties met een toezichtfunctie, de werkwijze van collega’s, en helpt medewerkers om hun netwerk uit te bouwen.

Sanne Slegtenhorst, senior adviseur bij Bureau Inspectieraad, had al geruime tijd het idee om de banden tussen medewerkers van diverse inspecties te versterken: ‘Ik was er gelijk van overtuigd dat een korte stage je inzicht geeft in de werkwijze van jouw collega’s. Bovendien bouw je een mooi netwerk op en is het ook gewoon goed om zo nu en dan eens je licht bij een collega van een andere inspectie op te steken.’

Opgedane inzichten

Deelnemers gaven aan veel paralellen te zien tussen de inspecties, zowel qua werkzaamheden als cultuur. Zij noemden dat zij door hun stage een beter beeld hebben gekregen van de verschillende toezichtsactiviteiten en -instrumenten die zij kunnen inzetten.  De deelnemers gaven aan dat ze niet alleen nieuwe inzichten hebben opgedaan, maar ook de mogelijkheden zagen voor verdere samenwerking en netwerkvorming tussen de verschillende inspecties. Evert van Waegeningh, senior inspecteur van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), liep stage bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM): ‘We hebben direct besloten om op meerdere specifieke onderwerpen – over en weer – afspraken te maken. We bleken nog veel meer overlap te hebben en van elkaar te kunnen leren.’

Slotbijeenkomst

Het succes van Inspectiewissel toont aan dat kruisbestuiving tussen verschillende overheidsorganisaties niet alleen mogelijk, maar ook zeer waardevol is. Het biedt een platform voor rijksmedewerkers om van elkaar te leren en samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. Op 10 november kwamen de deelnemers samen en rondden Inspectiewissel af. Op de vraag of ze Inspectiewissel aan hun collega’s zouden aanbevelen, zijn de deelnemers unaniem: Ja, doe vooral mee!

Lees meer over de ervaringen van deelnemers en de opgedane inzichten op de website van de Inspectieraad.