Podcast over talentgericht werken in teamverband

Dat het goed is om je persoonlijke drijfveren en passie te verbinden met je werk, is duidelijk. Maar dat het ook waardevol is om talentgericht te werken in teamverband, is een nieuw inzicht. In een podcast van het A+O fonds Rijk delen Margaux Smits, organisatieadviseur van het ministerie van SZW, en haar collega Joseline Haverman van het ministerie van JenV hun ervaringen.

Uit de groef

Smits en Haverman zagen dat veel werk op routine wordt gedaan en teams zo in een groef raken. Ze zochten een manier om vanuit die groef tot iets nieuws te komen. Zo kwamen ze op het initiatief voor talentgericht werken in teamverband. Omdat Smits en Haverman en hun mede-initiatiefnemers zelf wilden ervaren hoe het is om een teamtraject te doorlopen, vroegen ze subsidie aan bij A+O fonds Rijk in het kader van de Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling. In drie sessies van drie uur spraken ze onder leiding van een extern deskundige over hun talenten. De goede en krachtige ervaringen die ze daar opdeden, nemen ze mee in hun werk met groepen.

Ruimte voor reflectie

Smits en Haverman hebben inmiddels in verschillende directies teamtalenttrajecten uitgevoerd, waarin medewerkers hun eigen en elkaars talenten ontdekken en teams leren hoe ze hun talenten kunnen inzetten om nog beter uitvoering te geven aan de missie van hun afdeling. Belangrijk is dat teams na het traject regelmatig ruimte blijven maken voor gezamenlijke reflectie op talenten, ook in hectische tijden.

Podcast beluisteren

In de podcast spreekt Tjip de Jong met Margaux Smits en Joseline Haverman. Beluister de hele podcast (27 minuten). Of lees het transcript.