Platform Vitaal Rijk: fijn werken, goed leven

Sinds januari kun je op het Rijksportaal een platform vinden voor iedereen die binnen de rijksoverheid aan de slag wil met het verbeteren of versterken van vitaliteit: Platform Vitaal Rijk. Maar wat is dat nu eigenlijk, vitaliteit? En wat kun je op dit platform vinden? We vroegen het aan de projectleider, Nancy Mulder.

Vitaliteit: een breed begrip

Nancy begrijpt dat het begrip vitaliteit niet direct bij iedereen herkenning oproept. ‘Het is heel breed. Binnen de Rijksoverheid gaan we uit van vier dimensies van vitaliteit: zingeving, mentale vitaliteit, fysieke vitaliteit en sociaal-emotionele vitaliteit. Denk aan lekker in je vel zitten, je sterk en fit voelen, het gevoel hebben dat jouw werk ertoe doet en goed kunnen omgaan met tegenslagen. Om te bepalen wat er op het platform moest komen, hebben we geïnventariseerd waar rijksmedewerkers behoefte aan hebben op dit gebied. Daaruit kwamen verschillende thema’s naar voren. Zo vinden veel medewerkers een goede werk-privébalans belangrijk. Ook een hoge werkdruk, herstelbehoefte en een goede nachtrust zijn onderwerpen die vaak genoemd werden. Deze onderwerpen hebben daarom een prominente plek gekregen op het platform.’

Voor medewerkers, leidinggevenden en specialisten

Behalve medewerkers, kunnen leidinggevenden en specialisten terecht op het platform Vitaal Rijk. Nancy vertelt: ‘Leidinggevenden kunnen op het platform onder andere aanknopingspunten vinden om met medewerkers in gesprek te gaan over vitaliteit. Daarbij is er ook aandacht voor leidinggevenden van medewerkers in de operatie die geen toegang hebben tot online informatie. Denk bijvoorbeeld aan brug- en sluiswachters, penitentiair inrichtingswerkers, technici of facilitaire medewerkers.’

Daarnaast bevat het platform informatie voor specialisten. ‘Dit zijn rijksmedewerkers die vanuit hun functie te maken hebben met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, zoals HR-specialisten, preventiemedewerkers en Arbo adviseurs. Ook bij hen hebben we geïnventariseerd waar zij behoefte aan hebben. Met welke vraagstukken hebben ze veel te maken? Hebben ze mooie praktijkvoorbeelden waarmee ze collega’s kunnen inspireren? Welke wetenschappelijke artikelen zijn interessant om op het platform te plaatsen? Met deze informatie kunnen specialisten hun kennis verbreden en ideeën opdoen om vitaliteit nog beter onder de aandacht te brengen.’

Alle informatie op één plek

Nancy: ‘Zowel rijksbreed als dienst-specifiek zijn er al veel documenten, artikelen, video’s, hulpmiddelen, activiteiten, vragenlijsten, tips en tricks beschikbaar over het onderwerp vitaliteit. Deze informatie was alleen versnipperd. Hierdoor was het niet voor iedereen duidelijk waar ze deze informatie konden terugvinden. Dat was een van de redenen waarom we dit project zijn gestart. Het platform moet ervoor zorgen dat mensen nu op een laagdrempelige manier precies die informatie of handvatten kunnen vinden waar zij op dat moment behoefte aan hebben. Slaap je bijvoorbeeld slecht door een hoge werkdruk? Dan vind je op het platform concrete tips en hulpmiddelen om stress aan te pakken en beter te slapen. Ook linken we door naar bestaande initiatieven zoals de activiteiten van Mindful Rijk, een leefstijltest of een cursus stoppen met roken. En je kunt je opgeven voor sportieve uitdagingen zoals de City Pier City Loop.’

Het platform verder ontwikkelen

Dat het platform nu live is, betekent niet dat het werk van Nancy en haar collega’s erop zit. ‘Het afgelopen jaar hebben we het platform ontwikkeld. De volgende fase staat in het teken van evalueren, verbeteren en aanvullen. Daarvoor hebben we de inbreng nodig van iedereen die gebruikmaakt van het platform. Wat mis je nog? Wat kan beter? Heb je bruikbare informatie, tips of tools die nog ontbreken op het platform? Laat het weten! Op die manier wordt het echt een platform voor en door rijksmedewerkers. Alle suggesties die binnenkomen nemen we mee in interne overleggen, dus ook als het uiteindelijk niet past bij het platform is het toch nuttig. Het geeft ons inzicht in wat er speelt op het gebied van vitaliteit en hoe we zaken kunnen verbeteren.’

Uiteindelijk moet Vitaal Rijk een vaste waarde worden binnen het Rijksportaal. ‘Ik hoop dat de verschillende doelgroepen het straks goed weten te vinden en dat het daadwerkelijk een meerwaarde biedt. Met natuurlijk als doel dat medewerkers vitaal aan het werk zijn en blijven. Om dit te bereiken brengen we het platform op verschillende momenten en via verschillende kanalen onder de aandacht. Zoals nu via A+O fonds Rijk, maar bijvoorbeeld ook aan de hand van seizoensgebonden thema’s. Denk aan Stoptober, de Week van het werkplezier of de Dag van de Slaap. Verder onderzoeken we de behoefte aan en mogelijkheid van een online community rondom vitaliteit.’

Eigen vitaliteit op de eerste plaats

Hoe staat het eigenlijk met de vitaliteit van Nancy zelf? ‘Ik heb mij samen met collega’s opgegeven voor de 10 kilometer tijdens City Pier City Loop in Den Haag. Dat is een mooie stok achter de deur om letterlijk in beweging te komen’, lacht ze. ‘Verder heb ik net een weekje vakantie gehad. Dat was wel nodig na de drukke periode rondom het opzetten van het platform. Ik moet er echt op letten dat ik op tijd gas terugneem. Daarin ben ik niet de enige. Er werken veel bevlogen mensen bij de Rijksoverheid met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die graag een stapje extra zetten, maar die daarbij zichzelf soms uit het oog verliezen. Daarom is het zo belangrijk om jezelf af en toe even op de eerste plaats te zetten en stil te staan bij wat jij nodig hebt om goed te kunnen leven en werken.’

Wil jij werk maken van je vitaliteit?

Ga dan direct naar het platform Vitaal Rijk (alleen toegankelijk voor rijksmedewerkers). Tip: Voeg de link toe aan ‘Mijn favorieten’ op Rijksportaal, dan heb je eenvoudig toegang tot Vitaal Rijk. Heb je zelf een tip of een hulpmiddel dat op het platform niet mag ontbreken? Stuur dan een e-mail naar vitaalrijk@rijksoverheid.nl.

Het platform Vitaal Rijk is ontwikkeld met subsidie van het A+O fonds Rijk.