Op zoek naar de menselijke maat

Op zoek naar de menselijke maat

‘Als bestuur van het A+O Fonds Rijk kijken we met enige regelmaat in de spiegel’, schrijft bestuurslid Peter Wulms. ‘Doen we nog wel de goede dingen? Zijn wij bekend bij iedereen die baat heeft bij het A+O fonds Rijk? Kunnen we meer bieden of moet het misschien wel anders?’ In zijn blog vraagt Peter zich af hoe we samen de Rijksdienst een organisatie kunnen maken waar de medewerker centraal staat.

Als bestuur van het A+O Fonds Rijk kijken we met enige regelmaat in de spiegel. Doen we nog wel de goede dingen? Zijn wij bekend bij iedereen die baat heeft bij het A+O fonds? Kunnen we meer bieden of moet het misschien wel anders?

Dit ‘spiegelkijken’ levert veel ideeën op die je kunt samenvatten onder de noemer ‘de menselijke maat’. Nu sta ik niet altijd te springen bij het gebruik van dit soort termen. Ze verliezen al snel hun nut omdat iedereen er zijn eigen invulling aan geeft. Maar ‘de menselijke maat’ spreekt mij wel aan. Het roept de vraag op wat we bij het Rijk eigenlijk centraal stellen: de mens of de systemen, regels en procedures?

Regeldruk

Iedereen kent wel voorbeelden waarbij de medewerker onder druk van regels, procedures en organisatieveranderingen uit het oog wordt verloren. Of waarbij de medewerker zijn werk niet goed meer kan doen omdat de systemen dat niet toestaan. Zelfs de koning zei hierover in zijn Troonrede: ‘Medewerkers van uitvoeringsorganisaties staan (…) soms voor een onmogelijke opgave en de menselijke maat verdwijnt uit het zicht.’

Een mooi thema voor het A+O fonds Rijk.

De medewerker voorop

Zo zoeken we bijvoorbeeld naar manieren om de medewerker voorop te laten staan bij het invoeren van nieuwe technologie. Ik vind het ook de moeite waard om eens goed kijken naar de menselijke maat in de HRM-praktijk. Interessant is de vraag hoe leidinggevenden om kunnen gaan met bijzondere wensen, noden en behoeften van medewerkers -denk aan mantelzorg- in een organisatie waar regels of targets dat moeilijk maken. Een breder thema is hoe we voorkomen dat medewerkers vast komen te zitten in systemen of structuren waar ze zelf geen invloed meer op (denken te) hebben.

We vergeten als bestuur ook niet om naar ons zelf te kijken. Hoe geven we medewerkers rechtstreeks toegang tot de mogelijkheden die het A+O fonds Rijk biedt? Hoe maken we het aanvragen van subsidie zo eenvoudig mogelijk? Geven wij medewerkers die een project doen, wel voldoende steun?

Op zoek naar goede antwoorden

Wij zijn op zoek naar goede antwoorden. Die willen we vinden samen met medewerkers, leidinggevenden en ondernemingsraden. Hebben enthousiaste collega’s een idee, heeft een team, afdeling of directie een plan om iets te verbeteren of wil een ondernemingsraad samen met de bestuurder een project doen? Zet ze dan eens op het spoor van het A+O fonds Rijk. Dan kunnen we samen aan de slag om van de Rijksdienst een organisatie te maken waar het nog beter werken is!