Ontwikkelplein Doc-Direkt brengt mensen in beweging

Bij Doc-Direkt, de dienstverlener voor de informatiehuishouding binnen het Rijk, verandert het werk en de werkwijze voortdurend. De veranderingen zijn een geleidelijk proces, dit maakt het voor medewerkers belangrijk te werken aan hun ontwikkeling. Met subsidie van het A+O fonds Rijk startte op 1 juli 2019 het Ontwikkelplein. Vanaf het begin zat er energie in het project. Nu het project is afgelopen, wordt het Ontwikkelplein geborgd binnen Doc-Direkt. Er is een Team Ontwikkelplein samengesteld om het thema Ontwikkeling op de agenda te houden en het organiseren van activiteiten voort te zetten.

Het Ontwikkelplein Doc-Direkt is opgezet met het doel om de circa 400 medewerkers van Doc-Direkt zo goed mogelijk te activeren en ondersteunen om stappen te zetten in hun ontwikkeling. Dat gebeurde met allerlei initiatieven, zoals het Loopbaanloket, het Infopunt Personeel, het persoonlijk ontwikkelbudget en leiderschapsontwikkeling. Medewerkers namen op vrijwillige basis deel aan de activiteiten.

Spreekuur, sessies en workshops voor medewerkers

Op 1 juli 2019 ging het Ontwikkelplein van start. Op elk van de vier locaties van Doc-Direkt (Winschoten, Apeldoorn, Rijswijk en Den Haag) begeleidden ontwikkelcoaches de medewerkers bij de activiteiten van het Ontwikkelplein. Zo konden medewerkers een vaste dag per week terecht bij de ontwikkelcoach voor het Loopbaanloket. Maar liefst 299 gesprekken werden er gevoerd, waarbij sommige medewerkers meerdere gesprekken voerden. Tijdens locatie- en teambijeenkomsten organiseerden de coaches ‘Kom-in-beweging’-sessies. En ze organiseerden workshops, zoals ‘Op zoek naar jouw talenten’ of ‘LinkedIn voor je netwerk’. Hier namen 96 medewerkers aan deel.

‘Ik heb een talent van mezelf ontdekt. Ik ben analytisch! Dat is iets wat ik zelf nooit had bedacht.’
Medewerker over workshop

Ondersteuning van leidinggevenden

Ook voor leidinggevenden waren er activiteiten, zodat zij hun medewerkers beter kunnen begeleiden om zich te ontwikkelen. De coaches hielden een presentatie in het MT, dronken koffie met leidinggevenden en organiseerden speciaal voor deze doelgroep een spreekuur. In februari 2020 namen 20 leidinggevenden deel aan de workshops over het nieuw ingevoerde ontwikkelgesprek, gegeven door HR van BZK. Hierin leerden ze hoe je ontwikkelingsgerichte gesprekken voert met medewerkers.

 ‘Het Ontwikkelplein voelt voor mij als leidinggevende als een luxe. Medewerkers komen allemaal terug met enthousiaste verhalen, als de horde om daarheen te gaan eenmaal genomen is!’
Leidinggevende Doc-Direkt

Gevolgen Covid-19 voor het Ontwikkelplein

Alles veranderde half maart door de gevolgen van Covid-19. Medewerkers gingen volledig vanuit huis werken en moesten wennen aan de nieuwe situatie. De ontwikkelcoaches waren niet meer zichtbaar en workshops konden niet doorgaan. Er waren net wat ‘Kijkjes in de keuken’ gepland bij andere organisaties of Rijksonderdelen. Veel medewerkers hadden hier belangstelling voor, maar deze bezoeken konden voorlopig niet doorgaan. Na een paar weken kwamen de activiteiten van het Ontwikkelplein weer op gang, maar nu digitaal. Dat gold bijvoorbeeld voor het Loopbaanloket en enkele workshops. Ook adopteerde het Ontwikkelplein de BZK-breed ingekochte GoodHabitz-trainingen als ontwikkelinstrument. Ruim 100 medewerkers volgden een serie trainingen.

Succesverhalen delen

Communicatie over het Ontwikkelplein was vanaf het begin belangrijk om de activiteiten bij alle medewerkers onder de aandacht te brengen. Omdat iedereen het druk heeft, kozen de projectleiders en ontwikkelcoaches voor communicatie op natuurlijke momenten: teamvergaderingen, afdelingskoffies, en bijeenkomsten voor leidinggevenden. Vanaf de lockdown werd de communicatie nóg belangrijker. In iedere interne nieuwsbrief konden medewerkers lezen over het Ontwikkelplein en op het Rijksportaal verschenen steeds meer succesverhalen, vlogs, tips en linkjes naar informatie. Zo konden medewerkers in de serie ‘Versterk jezelf met GoodHabitz’ hun collega’s laten weten welke GoodHabitz-training zij goed vonden. Zes medewerkers volgden de opleiding Filmen met je Smartphone en hun filmpjes werden weer gebruikt in de communicatie.

Effectiviteit

Uit de gehouden effectmeting blijkt dat er kleine, maar weliswaar positieve verschuivingen zijn te zien in de manier waarop medewerkers denken over ontwikkeling en veranderingen in het werk. Verder wordt het aanbod goed gewaardeerd en ruim 90% van de respondenten in de eindmeting geeft aan dat ontwikkeling een onderwerp is dat blijvend aandacht verdient. Of zoals een medewerker het zegt in de meting: ‘Ik hoop dat het Ontwikkelplein een vast gegeven wordt.’ Een mooi resultaat!

Wil je meer ervaringen lezen over het Ontwikkelplein? Lees dan verder op de activiteitenpagina van het Doc-Direkt Ontwikkelplein.

Verder kun je natuurlijk terecht op de website van het Ontwikkelplein in het Rijksportaal.