Online vragencarrousel Onbeperkt Denken

Als in jouw team écht actie wordt ondernomen om een inclusieve werkomgeving te creëren, dan maken jullie samen het verschil. Het is een kwestie van doen.

Wil jij samen met jouw team werken aan een inclusieve werkomgeving? Zet een stap in jullie teamoverleg met de online vragencarrousel van Onbeperkte Denkers.

De vragencarrousel helpt jullie om op prikkelende en interactieve wijze te komen tot een plan van aanpak. Hierbij staan de 3A’s centraal:

  • Wat is onze Ambitie op gebied van inclusie?
  • Welke Aanpak kiezen we hiervoor?
  • En welke Acties zijn nodig?

De vragencarrousel kan elk team zelfstandig inzetten De online vragencarrousel kan ook gebruikt worden als conversatiestarter of faciliteringstool bij denktanksessies.

Wil je liever begeleiding bij deze sessie? Neem dan contact op met Onbeperkte Denkers via info@onbeperktedenkers.nl.

Start de teamaanpak met de online vragencarrousel

Over Onbeperkte Denkers

Onbeperkte Denkers zijn mensen die een steentje willen bijdragen aan een inclusieve Rijksoverheid, waar kans op werk en ontwikkelingsperspectief voor iedereen is. Onbeperkte Denkers is mede mogelijk gemaakt door het A+O fonds Rijk.