Podcast Ontwikkelplein Doc-Direkt

Aflevering 1: Ontwikkelplein Doc-Direkt

Het A+O fonds Rijk lanceert een nieuwe podcastreeks over inspirerende initiatieven binnen de Rijksoverheid. In deze podcastafleveringen komen mooie verhalen voorbij over betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier van rijksmedewerkers, nu en in de toekomst. In de eerste aflevering gaat podcastmaker Tjip de Jong in gesprek met Christiën Kunz, projectmanager van Ontwikkelplein Doc-Direkt.

Wat houdt het Ontwikkelplein in?

Bij Doc-Direkt, de dienstverlener voor de informatiehuishouding binnen het Rijk, werken circa 400 medewerkers, verdeeld over vier locaties. Het doel van Ontwikkelplein Doc-Direkt is deze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen om stappen te zetten in hun ontwikkeling. Zo bewegen ze mee met veranderingen binnen hun werk en vergroten ze hun inzetbaarheid. Onder de paraplu van het Ontwikkelplein zijn allerlei initiatieven gestart, zoals het Loopbaanloket, het Infopunt Personeel, het persoonlijk ontwikkelbudget en leiderschapsontwikkeling.

Op 1 juli 20219 startte het Ontwikkelplein, met subsidie van het A+O fonds Rijk. Medewerkers namen op vrijwillige basis deel aan de activiteiten en er zat al vanaf het begin veel energie in het project. Nu het project is afgelopen, wordt het Ontwikkelplein geborgd binnen Doc-Direkt. Er is een team samengesteld om het thema ontwikkeling op de agenda te houden en het Ontwikkelplein voort te zetten.

Podcast over totstandkoming en succes

In de eerste podcastaflevering van 30 minuten vertelt projectmanager Christiën Kunz over de totstandkoming en het succes van het Ontwikkelplein. Hoe is de projectgroep aan de slag gegaan, welke keuzes zijn gemaakt en wat droeg bij aan het succes?

Of lees het transcript van de podcast Ontwikkelplein Doc-Direkt

Ontwikkelplein

’Het Ontwikkelplein is opgericht om mensen in te laten zien dat ontwikkelen nodig is en dat je dat op een laagdrempelige manier kunt doen.’
– Christiën Kunz, projectmanager Ontwikkelplein Doc-Direkt

Leerpunten

Om meer inzicht te krijgen in de opbrengsten van het project, is in september 2019 een 0-meting uitgevoerd en in juni 2020 een eindmeting. Een van de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek is dat het Ontwikkelplein medewerkers stimuleert om te werken aan hun ontwikkeling. Medewerkers hebben gemiddeld aan meerdere activiteiten deelgenomen en ze waarderen het aanbod. Tegelijkertijd zien zij kansen om het aanbod te optimaliseren. Op basis van de leerpunten uit het project en onderzoek heeft de projectgroep een aantal tips geformuleerd voor andere organisaties en Rijksonderdelen.

Benieuwd naar deze tips en alle activiteiten die zijn georganiseerd?

Lees meer over het Ontwikkelplein >>