Nieuw bestuurslid Vries Kool stelt zich voor

Nieuw bestuurslid Vries Kool stelt zich voor

Een nieuw gezicht bij het A+O fonds Rijk. Op 1 april ben ik begonnen als hoofd van de afdeling personeelsbeleid rijk bij het ministerie van BZK. Lidmaatschap van het bestuur van het A+O fonds Rijk is traditioneel onderdeel van de functie. Dat is zowel logisch als leuk.

Logisch, omdat mijn afdeling zich in nauwe samenwerking met alle ministeries richt op de verdere ontwikkeling van het rijksbrede personeelsbeleid. Belangrijke thema’s zijn onder meer een inclusieve rijksdienst, blijven leren en ontwikkelen, gezond en veilig werken, meerjarige personeelsplannen die rekening houden met de ontwikkeling van het werk, en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook vervult de directie Ambtenaar en Organisatie, waar de afdeling onder valt, de werkgeversrol voor de sector rijk. In het bestuur van het A+O fonds Rijk komen deze aspecten samen.

Leuk, omdat het A+O fonds een bijzondere plek is. Werkgevers en werknemers bieden, op enige afstand van de cao-tafel, samen ruimte voor experimenten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en het werkplezier van de 110.000 medewerkers van de rijksdienst. Het leuke van experimenten is dat ze mogen mislukken, verder kunnen gaan dan wat veilig en beproefd is en – als ze wel lukken – de resultaten rijksbreed kunnen worden toegepast. Meer concreet zie ik veel kennis en veel mooie projecten bij het A+O fonds, zoals de Summerschool of Maatwerk voor Mensen.

Ervaring en verwachting

Nog iets over mezelf. Ik ben 46 jaar en woon in de Haagse Stationsbuurt. In mijn vrije tijd schrijf ik met buurtbewoners de wijkkrant vol en zet ik me als bestuurslid in voor Buurthuis De Mussen, een kleine zelfstandige welzijnsinstelling in het hart van de Schilderswijk. Beroepsmatig ben ik altijd om de zoveel jaar van werkgever veranderd – goed voor mijn duurzame inzetbaarheid. Ik heb gewerkt voor Twynstra Gudde, de Tweede Kamer en (voorgangers van) het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 2013 werk ik bij het ministerie van BZK. Sinds 2013 werk ik bij het ministerie van BZK, de afgelopen twee jaar als programmamanager topinkomens.

Als bestuurslid van het A+O fonds hoop ik de komende jaren mijn kennis en ervaring in te zetten om werkgevers en werknemers te stimuleren mooie projecten bij het fonds in te dienen en te zorgen dat het fonds projecten subsidieert die impact hebben voor de medewerkers van de rijksdienst.