Nieuw bestuurslid Marjan van den Broek stelt zich voor: ‘Samenwerken is het sleutelwoord’

Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, veranderen de inhoud en de organisatie van het werk. Oók bij de Rijksoverheid. Daarom vindt het A+O fonds Rijk het belangrijk dat alle rijksmedewerkers zich blijven ontwikkelen. ‘Het thema Leren en ontwikkelen gaat mij aan het hart’, zegt Marjan van den Broek, manager Personeel en Organisatie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en nieuw bestuurslid van het A+O fonds Rijk. ‘Tegelijkertijd staan de dingen voor mij niet zo op zichzelf. Leren en ontwikkelen kan ik dan ook niet los zien van thema’s als anders werken, duurzame inzetbaarheid en een sociaal veilige werkomgeving. De rode draad voor mij is samenwerken.’

Organisatievraagstukken

Volgens Marjan staat het Rijk voor grote opgaves. ‘Door de coronacrisis zien we een overgang van de oude manier van werken naar digitaal of hybride werken. Daarnaast gaat er nu een hele nieuwe generatie aan het werk. In hoeverre zijn organisaties daarop ingesteld en kunnen ze meegaan met die veranderingen? Hoe zorgen ze dat medewerkers niet vastlopen of in fuikfuncties terechtkomen? Daarom vind ik het belangrijk om een link te leggen tussen leren en ontwikkelen en de organisatievraagstukken. Ik ben ervan overtuigd dat we medewerkers alleen in hun kracht kunnen zetten als we zicht hebben op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dat vraagt van organisaties dat zij inspelen op die ontwikkelingen en tegelijkertijd medewerkers de ruimte bieden om fouten te maken, nieuwe contacten te leggen en met plezier aan de slag te gaan.’

Samenwerken

Er werken ontzettend veel mensen binnen het Rijk, schetst Marjan. Dat maakt het lastig om hen allemaal te bereiken. ‘Op intranet en andere plekken is veel informatie te vinden over leer- en ontwikkelmogelijkheden binnen het Rijk. Toch blijkt het voor medewerkers lastig om te achterhalen welke stappen zij kunnen zetten als ze willen doorgroeien of iets anders willen. Ik vind het heel waardevol dat daar meer aandacht voor komt.’

Dat het lastig is om álle medewerkers in een grote organisatie te bereiken, weet Marjan maar al te goed. Als onderdeel van de concerndirectie DP&O is zij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de JenV-academie. De JenV-academie biedt een innovatief aanbod voor leer- en ontwikkelactiviteiten voor alle medewerkers en leidinggevenden binnen JenV. Het leeraanbod is afgestemd op de specifieke behoefte van de medewerker van JenV. Dat maakt het platform uniek. De belangrijkste les die ze bij de ontwikkeling van het platform geleerd hebben, is om het samen te doen. ‘De inbreng van medewerkers en medezeggenschapsorganen was essentieel bij de inrichting van de JenV-academie. Niets is dodelijker dan van bovenaf iets bedenken zonder te weten of het wel goed kan landen in de haarvaten van de organisatie. Want daar doe je het uiteindelijk voor. Het moet iets aanvullen.’

Je eigen weg zoeken

Het grote vraagstuk waar leidinggevenden binnen het Rijk de komende periode voor staan, is volgens Marjan: het team bij elkaar houden. ‘Hoe zorg je voor verbinding nu teambuilding veel lastiger is? We zijn bezig met iets wat we nog niet goed kennen: digitaal werken. Er is geen weg meer terug naar de manier van werken vóór corona. We zijn doorontwikkeld. We hebben allemaal de voordelen gezien van thuiswerken. Dus moeten we op zoek naar een nieuwe manier van werken. Dat is een grote zoektocht voor leidinggevenden: wat mag je nou wel van medewerkers vragen en wat niet?’

Leidinggevenden die hiermee worstelen, wil Marjan meegeven: ‘Blijf experimenteren en nieuwe dingen uitproberen. Denk niet na één keer uitproberen: ‘dit is het en zo gaan we het voortaan aanpakken.’ Door te ervaren, merk je wat goed is voor jou en je team. En dat hoeft niet hetzelfde te zijn als wat jouw collega-leidinggevende doet. Zoek naar je eigen weg.’

Grenzen vervagen

Het afgelopen jaar heeft het A+O fonds Rijk een mooie lijn ingezet, vindt Marjan. ‘En ik denk dat we daar nog fors op door kunnen groeien. Ik hoop dat we in samenwerking met het A&O fonds Gemeenten een mooi leerklimaat kunnen helpen creëren. Dat is het voordeel van digitalisering: grenzen vervagen. Dat maakt samenwerken makkelijker. Daar liggen de mogelijkheden en kansen voor de toekomst en daar kan het A+O fonds Rijk rijksorganisaties in ondersteunen. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij door de stem van een grote, complexe organisatie binnen het Rijk te laten horen. En ik hoop ook steeds de realiteitszin in te brengen.’

 

Marjan van den Broek

Bestuurslid A+O fonds Rijk

Marjan van den Broek