MZ LAB Rijk: Innovaties voor medezeggenschap van jonge rijksmedewerkers

MZ LAB Rijk: Innovaties voor medezeggenschap van jonge rijksmedewerkers

Op donderdag 14 november presenteren 32 rijksmedewerkers onder 37 jaar hun ideeën voor een moderne medezeggenschap tijdens de eindpresentatie van MZ LAB Rijk. In werkgroepen hebben zij gewerkt aan een oplossing voor de uitdagingen van en voor medezeggenschap rondom Digitalisering, Achterban en betrokkenheid en Diversiteit en inclusie. Die oplossingen presenteren zij op deze bijeenkomst, die in Utrecht plaatsvindt in de Stadstuin, Europlaan 20. Aanmelden kan via rijk@mzlab.nl

Kick-offbijeenkomst

Eerder maakten zij op 8 oktober voor het eerst kennis met MZ LAB Rijk, thema’s rondom medezeggenschap en met elkaar. Zij werken bij verschillende Rijksonderdelen, zoals RVO, DJI, ministerie van Financiën, ministerie van OCW en het Zorg Instituut Nederland. Op de vraag of zij zich voor medezeggenschap in hun organisatie gaan inzetten, volgde een volmondig ja! Kavita Hira, MR-lid bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deelde haar ervaringen met mede-zeggenschap waar ze als enige jongere tussen 50-plussers haar weg wist te vinden. De jongeren vroegen haar het hemd van het lijf over werken in de OR en haar invloed op de organisatie. Wat doet ze? Wat levert het haar op? En wat leert ze? Rene van Oorschot, beleidsmedewerker bij de SER, vertelde over vernieuwing van medezeggenschap en de planvorming bij de SER om meer jongeren te betrekken bij medezeggenschap.

Design Thinking

De deelnemers volgen nu masterclasses om meer kennis, maar ook vaardigheden op te doen over en voor medezeggenschap. Met behulp van Design Thinking als werkvorm verkennen zij de uitdagingen van de bovengenoemde drie thema’s en bedenken daar zoveel mogelijk oplossingen voor. Tijdens hun proces hebben zij bij elke stap contact met hun eigen OR. Vervolgens werken zij per thema één idee uit dat zij op vrijdag 14 november aan elkaar en aan hun OR en directie presenteren. Wanneer hun OR en de jongeren besluiten die idee tot uitvoering te brengen, biedt MZ Lab Rijk hen extra ondersteuning op maat.

Vernieuwende aanpak

Nog te weinig jongeren zijn actief in de medezeggenschap van hun organisatie. Terwijl dit dé plek is om je stem te laten horen, mee te denken over de koers van de organisatie en ontzettend veel te leren. Het maakt duidelijk dat jongeren activeren en enthousiasmeren voor medezeggenschap niet vanzelfsprekend is. Het vraagt om een inspirerende en vernieuwende aanpak, zoals MZ LAB Rijk. De rijksmedewerkers die meedoen aan MZ LAB Rijk gaan samen met hun OR en directie werken aan verjonging en vernieuwing van medezeggenschap.

Meer informatie:

www.mzlab.nl