Heel snel, heel veel leren

Heel snel, heel veel leren

De coronacrisis raakt mensen die bij het Rijk werken op verschillende manieren. Zo zijn er rijksmedewerkers die in kritieke processen werken. Denk aan de medewerkers DJI, inspectiediensten of de Douane. Zij hebben beschermende kleding nodig en moeten een manier vinden om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Andere medewerkers merken dat het werk terugvalt. Zo kunnen schoonmakers en beveiligers niet naar veel kantoren waar ze normaal gesproken werken, omdat die nu dicht zijn. En dan zijn er veel thuiswerkers, die nog duidelijker de balans moeten vinden tussen werk en privé.

Voor degenen die op dit moment ruimte ervaren in het werk, biedt deze tijd ook ruimte voor andere dingen. Een ongezocht moment voor reflectie op wat je leuk vindt in je werk en wat je zou willen leren. Of tijd om te verkennen hoe je jezelf wilt ontwikkelen. Ik nodig elke rijksmedewerker uit om de tijd daarvoor te gebruiken als je de kans ziet. Online zijn er veel instrumenten om je daarbij te helpen. Denk aan e-learnings of een loopbaanscan. Die vind je via LeerRijk of het A+O fonds Rijk.

foto Marco Ouwenhand
Nederland, Utrecht
, Marco Ouwehand, Bestuurder bij ABVAKABO FNV
Foto: Martine Sprangers

Sociale innovatie

Door de huidige situatie denkt iedereen na over hoe hij zijn werk zo goed mogelijk kan blijven doen. Ook al hebben we hier zelf niet voor gekozen, we leren nu wat er dankzij technologie mogelijk is. Deze tijd fungeert in die zin als een snelkookpan van sociale innovatie, waarin we in korte tijd heel snel, heel veel leren. Tegelijkertijd ervaren we hoe essentieel echt contact met elkaar is. Ik denk daarom dat we straks juichend naar onze werkplek zullen terugkeren.

Ik zou het mooi vinden als we straks, wanneer we hopelijk weer naar een gewonere situatie gaan, het gesprek met elkaar aangaan over wat we hiervan hebben geleerd. Welke sociale innovaties medewerkers en leidinggevenden willen vasthouden. Samen evalueren wat goed was en wat niet. Bijvoorbeeld door te bespreken welk contact nodig is, of hoe vaak we bij elkaar willen komen. Misschien dat we een overleg de ene keer fysiek voeren en de andere keer online.

Stimuleringsregeling

Het A+O fonds Rijk werkt ondertussen aan een stimuleringsregeling, zodat je de ideeën die je nu opdoet, straks ook kunt toepassen in je werk. Laat ons alvast weten welke kansen je ziet! We zijn nieuwsgierig naar je inbreng.

Werk veilig, blijf gezond en maak er iets van. Voor jezelf, voor je team en voor je organisatie.

Marco Ouwehand
Voorzitter A+O fonds Rijk