Maak kennis met nieuw bestuurslid Marit Hommel: ‘Betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier realiseer je samen’

Ontwikkeling stimuleren en zorgen dat medewerkers goed in hun vel zitten. Daar maakt nieuw bestuurslid van het A+O fonds Rijk Marit Hommel zich graag sterk voor. ‘Het klinkt als een cliché, maar het is waar: mensen maken de organisatie. Met aandacht, scholing, coaching en ruimte voor ontwikkeling zorg je ervoor dat zij scherp en fit blijven voor het werk. Zo houd je je organisatie letterlijk en figuurlijk gezond, flexibel en kwalitatief op peil. Het is de uitdaging om mensen in te zetten op datgene waar ze goed in zijn of waar ze zichzelf in willen ontwikkelen. Dit vraagt om lef, flexibiliteit en investering van het management.’

Nog meer mensen bereiken

Sinds mei 2021 is Marit manager Personeel en Organisatie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Ik heb een brede HR-achtergrond en vind alle kanten van het vak interessant. Van de juridische tot de psychologische kant en alles wat daartussen zit. Dit helpt mij om in te spelen op zowel individuele behoeften als de belangen van de organisatie. Daarbij denk ik altijd in mogelijkheden in plaats van problemen en kijk ik verder dan de gebaande paden. Ook in mijn nieuwe rol als bestuurslid bij het A+O fonds Rijk. De grootste uitdaging? Volgens mij moeten we de toegevoegde waarde en activiteiten van het fonds nog meer onder de aandacht brengen bij werkgevers en werknemers. Zodat zij daadwerkelijk profiteren van al onze kennis en inzichten. Het aanbod is groot en divers. Van trainingen en webinars tot kennisplatformen, publicaties, bijeenkomsten en subsidieregelingen. De onderwerpen van deze projecten en activiteiten zijn ontzettend actueel en waardevol. Ik hoop dus dat uiteindelijk heel veel mensen – werkgevers én werknemers – ons weten te vinden en ervaren dat wij goed aansluiten op de actualiteiten en behoeften binnen het Rijk.

Samenspel tussen werkgevers en werknemers

‘Betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier realiseer je samen. Die verantwoordelijkheid ligt bij werkgevers en werknemers. Het gaat daarbij niet alleen over competenties, motivatie, betrokkenheid en gezondheid, maar ook over persoonlijke drijfveren, wensen, ambities en perspectieven. Tegen leidinggevenden wil ik dan ook zeggen: ga het gesprek aan en stimuleer mensen zelf de regie te pakken. Geef ze daarbij de kennis, middelen en mogelijkheden om te ontdekken waar hun behoefte ligt. Bijvoorbeeld door een kijkje buiten de eigen keuken aan te bieden. Veel leidinggevenden vinden dit spannend, omdat ze bang zijn daarmee teamprocessen of doelstellingen in gevaar te brengen. Dit hoeft niet zo te zijn. Als je verder durft te kijken is er altijd een oplossing. En je draagt bij aan het scherp en fit houden van mensen binnen de organisatie.’

‘Tegelijkertijd is het aan werknemers om zelf vorm en inhoud te geven aan hun loopbaan. Tegen hen wil ik zeggen: pak die ruimte en geef aan hoe jij jezelf wilt ontwikkelen. Wat zijn je interesses? Waar gaat je hart sneller van kloppen? Waar wil je je in ontwikkelen? Welke doelen wil je behalen? Welke manier van leren past bij jou? Blijf zoeken naar jouw toegevoegde waarde en datgene waar je blij van wordt. Zo versterk je je persoonlijk leiderschap en krijg je zelf nog meer grip op je werk, leven en ontwikkeling.’

De menselijke maat behouden

‘Bij leren en ontwikkelen hoort ook inspelen op nieuwe manieren van werken. Hybride werken heeft binnen de rijksoverheid inmiddels een vlucht genomen. Technologische ontwikkelingen en digitalisering bieden enorm veel mogelijkheden. Dit heeft invloed op de werkprocessen, dienstverlening en de manier waarop we samenwerken. Hoe maak je nu gebruik van de voordelen zonder dat je daarbij de menselijke maat uit het oog verliest? Tijdens de coronaperiode heb ik zelf ondervonden hoe belangrijk het is dat het persoonlijk contact niet verloren gaat. Tussen collega’s onderling, met leidinggevenden en met de mensen voor wie je werkt. Juist het gesprek in de spreekwoordelijke wandelgangen en de kans om elkaar echt in de ogen te kijken is onmisbaar in de onderlinge interactie. Hierdoor voorkom je dat mensen vast komen te zitten in systemen en procedures en verwijderd raken van elkaar met alle gevolgen van dien.’

Ambtelijk vakmanschap versterken

‘De overheid heeft een verantwoordelijkheid die geen andere organisatie heeft. Dat maakt werken voor de overheid bijzonder. In een speelveld van beleid, richtlijnen en maatschappelijke ontwikkelingen krijgen ambtenaren te maken met dilemma’s die vragen om integriteit, transparantie en reflectie op het eigen gedrag en dat van anderen. Zo zie ik ambtelijk vakmanschap binnen de overheid. Om ambtelijk vakmanschap te versterken is naast een cultuur van leren en ontwikkelen ook een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving nodig waarin iedereen gelijkwaardig is en elke stem en perspectief gehoord wordt. Als bestuurslid bij A+O fonds Rijk wil ik hier graag mijn bijdrage aan leveren.’