Maak als OR werk van sociale veiligheid op de werkvloer

Over sociale veiligheid is het afgelopen jaar veel gezegd en geschreven. Ook binnen het Rijk. Er bestaan inmiddels verschillende programma’s om het onderwerp op de kaart te zetten. Maar hoe maak je nu de vertaling van beleid naar werkvloer? Als schakel tussen bestuurder en medewerkers kan de ondernemingsraad hierbij een cruciale rol spelen. Het A+O fonds Rijk heeft daarom een project ontwikkeld specifiek voor ondernemingsraden.

Wat houdt het project in?

Dit project geeft OR-leden op een laagdrempelige manier handvatten om zelf de regie te voeren op het onderwerp sociale veiligheid. We stimuleren de signalerings- en schakelfunctie van de ondernemingsraad en begeleiden bij het formuleren van concrete acties richting teams en individuele medewerkers. Met als resultaat: eigenaarschap op het thema en een haalbaar OR-actieplan om sociale veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Een pubquiz, werksessie en miniconferentie

Het project bestaat uit 3 onderdelen die gericht zijn op samenwerking, actieve participatie en het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak. Voorafgaand aan de 3 onderdelen inventariseren we waar we staan op het gebied van sociale veiligheid. Wat is het huidige beleid? Welke instrumenten en interventies zijn er? Dit resulteert in een actuele productenkaart. Deze productenkaart kan gaandeweg het project – en ook daarna – steeds verder aangevuld worden. Het project bestaat vervolgens uit:

Een pubquiz

Met zo’n 10 teams spelen we gedurende een dagdeel een pubquiz over het onderwerp sociale veiligheid. De teams bestaan uit een OR-lid als captain en 3 tot 4 collega’s uit de organisatie. Voorafgaand aan de pubquiz vindt afstemming plaats met (een afvaardiging van) de ondernemingsraad.

Een werksessie

De pubquiz dient als input voor een posterpresentatie die inzicht verschaft in de knelpunten en behoeften vanuit de organisatie. Tijdens een werksessie bespreken we deze posterpresentatie en gaat de ondernemingsraad aan de slag met een concreet actieplan. De eerder opgestelde productenkaart kan hierbij houvast bieden.

Een miniconferentie

We sluiten het project af met een miniconferentie voor alle deelnemende ondernemingsraden. Elke ondernemingsraad presenteert het eigen actieplan én kan dit verder aanscherpen dankzij de input en plannen van de andere deelnemers. Voor deze conferentie nodigen we ook leden van de GOR Rijk, integriteitscoördinatoren, personeelsraadgevers, vakbondsbestuurders en bestuursleden van A+O fonds Rijk uit.

Meld je nu aan!

Wil je als ondernemingsraad deelnemen aan dit project? Wees er dan snel bij! We hebben plek voor maximaal 10 ondernemingsraden. Aanmelden kan via info@aofondsrijk.nl. Vermeld per deelnemer de naam en rol in de OR, het departement en de contactgegevens.

Heb je vragen of wil je liever eerst meer informatie? Ook dan kun je mailen naar info@aofondsrijk.nl.

Download deze informatie op een flyer