Loyale tegenspraak bieden? Zo doe je dat!

Het projectteam Loyale Tegenspraak 2.0 van A+O fonds Rijk biedt organisaties die afspraken willen maken over een effectievere manier om misstanden in hun werk te benoemen, ondersteuning in de vorm van twee interventies.

Interventies

Het projectteam Loyale Tegenspraak 2.0 verzamelde in 2021 praktijkverhalen en organiseerde workshops. Nu helpt het organisaties bij het daadwerkelijk geven van loyale tegenspraak. Daarvoor ontwikkelde het projectteam twee soorten interventies. Voor beide geldt dat ze bedoeld zijn voor organisaties van 50 tot 150 ambtenaren. Voorwaarde is dat de top van de organisatie toezegt de aanbevelingen daadwerkelijk te implementeren. Je kunt je nu aanmelden voor een van deze interventies!

Zelf aan de slag

Bij de ene interventie ga je als organisatie(onderdeel) zelf aan de slag. Met begeleiding van het projectteam Loyale Tegenspraak 2.0 vormen ambtenaren van een organisatie(onderdeel) een task force die de organisatie adviseert over de stand van zaken, over weerstand en over het implementeren van de nodige stappen om meer ruimte te vinden voor tegenspraak. De task force betrekt alle medewerkers bij keuzes in de te nemen stappen. De organisatie stelt dus zelf de aanpak vast.

  • Doorlooptijd: 2 – 4 maanden
  • Kenmerk: iedereen doet mee

Kritische vrienden

Bij de andere interventie gaat het om een intensieve onderdompeling van kritische vrienden. Twee adviseurs van het platform Loyale Tegenspraak bezoeken een organisatieonderdeel voor een korte periode. De adviseurs werken mee, doen mee aan overleggen en spreken medewerkers. Na die twee weken koppelen ze terug aan de organisatie wat ze hebben en gezien en gehoord en waaraan naar hun mening aandacht moet worden gegeven.

  • Doorlooptijd: 2 weken
  • Kenmerk: kort en intensief

Interesse om mee te doen?

Stuur een mail naar info@loyaletegenspraak.nl en meld je aan!

Meer lezen

Loyale Tegenspraak is een project van A+O fonds Rijk. Het projectteam onderzoekt hoe de oprechte stem van rijksambtenaren makkelijker geuit en beter gehoord kan worden en geeft daarvoor hulpmiddelen.

Lees meer over het project Loyale Tegenspraak