Loyaal tegenspreken bij het Rijk

Het komt regelmatig in het nieuws dat zaken bij de Rijksoverheid niet goed verlopen. Betrokken ambtenaren hebben daarbij vaak al eerder een signaal afgegeven dat iets niet goed zat. In het project Loyale Tegenspraak onderzoekt het A+O fonds Rijk hoe de stem van rijksambtenaren in zo’n situatie makkelijker geuit en beter gehoord kan worden.

Vanuit jouw eigen vakgebied en professionaliteit zie je dat dingen verkeerd gaan, met (grote) gevolgen voor de burgers en de Rijksdienst waar je voor werkt. Het kan dan moeilijk zijn om dit aan te kaarten. Bij wie moet je zijn en wat gebeurt er daarna? Wij zoeken Rijksambtenaren die dit soort situaties hebben meegemaakt of herkennen en ons daarover willen vertellen.

We snappen goed dat het niet makkelijk is om deze verhalen te delen. Daarom kan dit ook anoniem. Je bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.

Project Loyale Tegenspraak

Met jouw verhaal draag je bij aan het project Loyale Tegenspraak. Het project heeft de volgende doelstellingen:

  • Aandacht vragen voor het thema loyale tegenspraak en sociale veiligheid.
  • Het creëren van een veilige en open omgeving om hierover in gesprek te gaan.
  • Het ontwikkelen van een decentrale aanpak (toolkit) om loyale tegenspraak bespreekbaar te maken.
  • Een verdiepende analyse van het thema.
  • Het aanbieden van denklijnen en adviezen om verdere invulling te geven aan de sociale veiligheid in de sector Rijk.

Contact

Wil jij jouw verhaal vertellen? Stuur dan een mail naar info@loyaletegenspraak.nl. Neem voor meer informatie een kijkje op de website Loyale Tegenspraak.