Langer recht op anoniem loopbaanadvies

Langer recht op anoniem loopbaanadvies

Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je tot en met 30 juni 2020 een loopbaanadvies aanvragen via het A+O fonds Rijk. Je krijgt daar een subsidie voor van maximaal € 1.500 (exclusief btw). De regeling is verlengd en loopt tot en met 30 juni 2020.

Loopbaandeskundige

Elke rijksmedewerker heeft volgens het Algemeen Rijksambtenarenreglement het recht om eenmaal per vijf jaar een vertrouwelijke loopbaanscan te doen, met behulp van een professionele loopbaandeskundige. Wil je hiervan gebruikmaken zonder dat met je leidinggevende te moeten bespreken? Doe dan een aanvraag voor de regeling loopbaanadvies van het A+O fonds Rijk. Die vergoedt de kosten tot maximaal € 1.500 (exclusief btw).

Aanmelden voor regeling

Heb jij de afgelopen jaren nog geen gebruikgemaakt van de regeling? Dan heb je nog een klein jaar de kans. De regeling is namelijk verlengd en loopt nu tot en met 30 juni 2020. Het beschikbare budget is beperkt, dus meld je snel aan!

Lees meer over de regeling loopbaanadvies.