Kennissessie Loyale Tegenspraak: Als werk en persoonlijke waarden niet (meer) samen gaan

  • 24 april 2023 van 14.00 tot 16.30 uur
  • (Locatie: centraal in Utrecht, nabij een NS-station)

Principiële keuzen

Medewerkers van de Rijksoverheid kunnen principiële bezwaren hebben tegen hun werkzaamheden. Thomas Huttinga ondervond dit persoonlijk toen hij ontdekte dat zijn uitvoeringsorganisatie, de IND, een politieke beslissing uitvoerde zonder een gedegen wettelijke basis. Als reactie diende hij zijn ontslag in bij de IND.

De tegenspraakroute

Tijdens deze kennissessie neemt Thomas ons mee op de route die hij heeft doorlopen om deze situatie aan te kaarten. Hij bespreekt niet alleen zijn persoonlijke zoektocht en overwegingen, maar besteedt ook aandacht aan de rol die de organisatie en zijn collega’s speelden in dit proces. Daarnaast deelt Thomas suggesties en ideeën om de positie van ambtenaren in vergelijkbare situaties te versterken.

Schrijf je nu in voor de kennissessie

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze kennissessie van Loyale Tegenspraak, een project van het A+O fonds Rijk. Tijdens de sessie is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van dilemma’s. Er is ook ruimte om na te denken over suggesties en ideeën om de noodzakelijke ruimte voor ambtenaren om tegen te kunnen en mogen spreken, te vergroten.

De uitnodiging staat open voor alle onderdelen van de rijksdienst. Meld je snel aan, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt (maximaal 15).

Inschrijven voor de kennissessie kan door een mailtje te sturen naar: info@loyaletegenspraak.nl onder vermelding van je naam, e-mail en telefoonnummer, functie en onderdeel rijksdienst. Na aanmelding ontvang je meer informatie over de locatie.