Jouw creativiteit is nodig voor de zelfscan 21st century skills!

Jouw creativiteit is nodig voor de zelfscan 21st century skills!

Had jij verwacht dat we in zo’n korte tijd zouden leren omgaan met nieuwe techniek en andere manieren van samenwerken? Afgelopen januari lanceerde het A+O fonds Rijk de zelfscan 21st century skills omdat we verwachtten dat technologie ook het huidige werk zou veranderen. Met de zelfscan 21st century skills breng je als rijkmedewerker voor jezelf in kaart hoe het staat met jouw moderne vaardigheden, zoals informatie verzamelen en verwerken maar ook samenwerken en creatief denken.

Die moderne vaardigheden, die kunnen we nu goed gebruiken!

Laat weten hoe de zelfscan 21st century skills jouw team of organisatie helpt

Het A+O fonds Rijk hoort graag van adviseurs en leidinggevenden of de zelfscan voldoende duidelijk maakt welke eerste stap medewerkers kunnen zetten in leren en ontwikkelen. Sluit de zelfscan voldoende aan op specifieke vragen over talentontwikkeling binnen jouw organisatie? Hoe zou dat nog beter kunnen?

We hebben jouw kritische en creatieve brein nodig om de zelfscan 21st century skills nog beter te maken. Help ons door de vragenlijst in te vullen! Het duurt hooguit 10 minuten.

Ga naar de vragenlijst

Omgang met persoonlijke gegevens

Je kunt de vragenlijst anoniem invullen. Omdat we graag willen weten bij welke rijksorganisaties en bij welke type functies de zelfscan 21st century skills bekend is, vragen we naar je functie, waar je werkzaam bent en hoe lang je daar werkt. Je hoeft geen antwoord te geven op deze vragen. Tot slot vragen we of je wilt meewerken aan een aanvullend interview. Als je daar mee instemt, vragen we om je contactgegevens. Die contactgegevens verwijderen we nadat de evaluatie is afgerond.

Over 21st century skills

Het werk bij het Rijk verandert ingrijpend door technologische ontwikkelingen. Ook als je je huidige werk goed wilt blijven doen, heb je nu al nieuwe vaardigheden nodig. Die noemen we 21st century skills. Denk hierbij aan kennis van technologische mogelijkheden en vaardigheden als nieuwsgierigheid, samenwerken en informatie vinden, verzamelen en beoordelen.

Meer informatie over 21st century skills