Jonge rijksmedewerkers werken in MZ LAB Rijk aan moderne medezeggenschap

Jonge rijksmedewerkers werken in MZ LAB Rijk aan moderne medezeggenschap

Op donderdag 14 november 2019 presenteerden 32 jonge rijksmedewerkers hun ideeën voor een moderne medezeggenschap tijdens de eindpresentatie van MZ LAB Rijk. Zij werkten in groepen aan een oplossing voor de uitdagingen van en voor medezeggenschap rondom digitalisering, achterban en betrokkenheid en diversiteit en inclusie.

De avond werd geopend door Peter Wulms, bestuurder Ambtenarencentrum en bestuurslid van het A+O fonds Rijk. Lenneke Moolenaar, beleidsadviseur en projectleider bij CNV en A+O fonds Rijk, blikte vervolgens terug op de vorige bijeenkomst van MZ LAB Rijk. Zij vertelde hoe er in de praktijk was gewerkt aan een aantal adviezen die uit het project in 2017 naar voren zijn gekomen. Zo ging Rijkswaterstaat aan de slag met:

  • jORy Duty: de OR van de toekomst wordt ingericht zoals het concept van jury duty in de Amerikaanse rechtszaal.
  • TindOR: alle medewerkers kunnen snel hun mening geven over pertinente onderwerpen door middel van de app TindOR, waarop mensen naar links of rechts kunnen swipen voor ‘Eens’ of ‘Oneens’.

Ook het ministerie van OCW omarmde het jORy duty-advies. Beide concepten zijn in de praktijk enigszins aangepast om het werkbaar te maken. Dit heeft zowel bij Rijkswaterstaat als bij OCW geleid tot een hogere medewerkersparticipatie en meer bewustwording bij medewerkers, OR en bestuurder over het hoe en waarom van medezeggenschap.

Medezeggenschap vernieuwen

De jongeren die hebben deelgenomen aan de masterclasses van de huidige editie van MZ LAB Rijk gaven aan veel geleerd te hebben. Ook bleek dat zij hun beeld van de OR, eerst stoffig en slecht, hebben bijgesteld door de kennis die ze er over hebben opgedaan. Tot slot presenteerden de 32 jongere rijksmedewerkers hun eigen adviezen om medezeggenschap op drie manieren te vernieuwen. Deze adviezen zijn ook verzameld in een boekje dat werd overhandigd aan Peter Wulms.

Deelnemers gaven achteraf aan dat ze er nooit bij stil hadden gestaan hoeveel je kunt betekenen voor de medezeggenschap en andersom. Een aantal deelnemers liet al weten graag plaats te nemen in de OR of op een andere manier betrokken te willen blijven.

MZ LAB Rijk

Het MZ LAB Rijk is een initiatief van CNV Jongeren en FNV Jong en wordt gefinancierd door het A+O fonds Rijk. Download het adviesboekje en lees meer over het MZ LAB Rijk op. Kijk op de website van CNV Jongeren voor meer opties rondom medezeggenschapsprojecten.