Interactief webinar over Het recht op ambtelijk vakmanschap in de uitvoering

Datum:   24 november 2022
Tijd:       15.30 – 17.00 uur (digitale inloop vanaf 15.15 uur)
Medium: Webex

Het A+O fonds Rijk, de CMHF en Stichting Beroepseer nodigen je uit voor een interactief webinar over ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap in de uitvoering’.

Op 6 oktober jl. heeft Stichting Beroepseer het boek Het recht op ambtelijk vakmanschap gepubliceerd, gemaakt in opdracht van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O fonds Rijk) en in samenwerking met de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF). De redactie pleit in dit boek voor de emancipatie van de uitvoering.

Werk aan Uitvoering

De rijksoverheid ziet de noodzaak om de uitvoering te versterken en heeft daarvoor onder andere het programma Werk aan Uitvoering (WAU) opgezet. Dit programma heeft als doel de publieke dienstverlening te verbeteren en beter aan te sluiten op de verwachtingen en behoeften van burgers en ondernemers. Ze werken binnen 6 thema’s: dienstverlening, digitalisering, wetgeving, samenwerken in de driehoek, statuur en vakmanschap, en de rol van de politiek.

Sprekers

Hans IJsselstein (plv. programmadirecteur) en Gamze Aslancik (veranderkundige) zijn te gast. In dit interactieve webinar zullen zij meer vertellen over de opzet en inhoud van de WAU, waar ze momenteel mee bezig zijn en welke aanknopingspunten ze zien in het boek ‘’Het recht op ambtelijk vakmanschap’’. Thijs Jansen, directeur van Stichting Beroepseer en voorzitter van de redactie van het boek, gaat met hen en met jou in gesprek over wat er nodig is om echt werk te maken van het recht op ambtelijk vakmanschap in de uitvoering.

Voor wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor rijksambtenaren (werkzaam in beleid, uitvoering of toezicht), bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Aanmelden kan bij Astrid Franken per e-mail: secretariaat@cmhf-overheid.nl. Vermeld daarbij je naam, e-mailadres en de organisatie waar je werkt.