Hoe bied je ruimte voor loyale tegenspraak? Meld je organisatie aan voor een interventie of dialoogsessie

Als er iets niet goed loopt bij de rijksoverheid, zijn ambtenaren meestal de eersten die daar de signalen van opvangen. Vaak willen ze dit bespreekbaar maken. Ze zijn trots op de rijksdienst en loyaal aan hun werk. Maar ze zien dingen echt verkeerd gaan, met (grote) gevolgen voor de burgers en de rijksdienst. Het blijkt in de praktijk nogal eens moeilijk om dit aan de orde te stellen. Want bij wie kun je dat doen en wat gebeurt er daarna? Het team van Loyale Tegenspraak 2.0 helpt jouw organisatie(onderdeel) graag om hierover in gesprek te gaan en meer ruimte te creëren voor loyale tegenspraak. Ga samen met je collega’s aan de slag met een van de interventies of volg een dialoogsessie op jullie eigen locatie.

Interventies loyale tegenspraak

1. Interventie ’Als organisatie (onderdeel) zelf aan de slag’

Tijdens de interventie ga je samen met je collega’s aan het werk om de ruimte voor loyale tegenspraak te vergroten. Onder begeleiding van het projectteam Loyale Tegenspraak 2.0 vormen jullie een tijdelijke taskforce die de organisatie adviseert over de stand van zaken, weerstanden en de nodige vervolgstappen. Deze interventie heeft een doorlooptijd van minimaal twee en maximaal vier maanden.

2. Interventie ‘Intensieve onderdompeling van kritische vrienden’

Tijdens deze aanpak wordt jullie organisatie(onderdeel) gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld twee weken) intensief bezocht door ‘embedded adviseurs’. De adviseurs praten met medewerkers, nemen deel aan overleggen en ‘participeren’ een tijd lang in de organisatie. Vervolgens laten ze weten wat hun is opgevallen en wat er beter kan.

Lees meer over de interventies en meld jouw organisatie(onderdeel) aan

Dialoogsessie (in house)

In de praktijk is het vaak nog niet makkelijk om iets bespreekbaar te maken. Op basis van de gesprekken met ambtenaren heeft het team van Loyale Tegenspraak 2.0 een dialoogsessie ontwikkeld. Deze dialoogsessie organiseren wij bij jullie op locatie. Het doel is om op een laagdrempelige manier met je collega’s in gesprek te komen over loyale tegenspraak en te ontdekken hoe het bij jullie zit met het willen, mogen en kunnen uiten van je professionele mening.

Lees meer over de dialoogsessie en meld je aan