Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) bestaat 15 jaar: ‘We hopen dat inclusie in de toekomst ingebed is in de organisatie’

Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) wil rijksambtenaren met een dubbele culturele achtergrond in beeld brengen binnen de rijksoverheid, zodat hun arbeidsmarktpositie daar verbetert. Het netwerk werd in 2007 opgericht door senior beleidsadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en coach Sharda Kamaansing. Met betrokkenheid van het A+O fonds Rijk ging het MNR van start. Hoe kijkt Sharda terug op inmiddels 15 jaar MNR?

‘We begonnen het netwerk omdat diversiteit in 2007 al een hot topic was. Men wilde vacatures vervullen met medewerkers van verschillende achtergronden, maar “we kunnen ze niet vinden” was een veelgehoorde uitspraak,’ vertelt Sharda. Met een netwerk – bijvoorbeeld ook een vrouwennetwerk, lhbti-netwerk of jongerennetwerk – ben je beter zichtbaar voor de organisatie. Ze startten klein. Bekenden werden in het netwerk geïntroduceerd en zo konden mensen met een biculturele achtergrond elkaar ontmoeten. Het netwerk is met ondersteuning van het A+O fonds Rijk tot stand gekomen. ‘Het fonds zag het nut en vond het een uniek onderwerp.’

Sharda Kamaansing wordt onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bijeenkomsten, workshops, netwerk en een thuishaven

In vijftien jaar is er – vooral na werkuren – hard gewerkt aan het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren. Zo organiseert het netwerk themasessies met topambtenaren en bewindspersonen, waarbij ze met een klein groepje in gesprek gaan. Hierdoor krijgt iedereen de mogelijkheid om met een topambtenaar en/of bewindspersoon aan tafel te zitten. Verder worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd over inhoudelijke onderwerpen zoals gezonde voeding en energie, ondernemerschap of werk-privébalans. Er zijn werkbezoeken op inspirerende plekken en er worden workshops gegeven. Ook brengt het netwerk vacatures onder de aandacht van leden, waarvoor wordt samengewerkt met in- en externe organisaties, zoals gemeenten. De rijksmedewerkers binnen het MNR waarderen de plek enorm als thuishaven. ‘Je werkt op die manier aan een inclusieve en veilige werkcultuur binnen de organisatie,’ legt Sharda uit.


Het MNR richt zich met  de initiatieven en ‘thuishaven’-functie van het netwerk op de volgende vijf doelen:

  • Het maken van een positieve impuls op de leden (empowerment);
  • Het zorgen voor gemotiveerde, tevreden en betrokken rijksmedewerkers;
  • Het uitbreiden van het eigen (interdepartementaal) netwerk ;
  • Een spiegelfunctie hebben voor elkaar;
  • Het bevorderen van slagkracht en invloed.

Obstakels en overwinningen

Het is niet altijd makkelijk om de organisaties te overtuigen van de impact van diversiteit en inclusie. Als belangrijkste voorbeeld geeft Sharda 2010, toen ‘diversiteit’ als thema opeens geen prioriteit meer had binnen het ministerie. ‘Daarmee geeft de organisatie het signaal af dat zo’n netwerk niet wordt gesteund. Dat is zorgelijk. Een paar jaar later zie je namelijk hoeveel er weer valt in te halen,’ vertelt ze. De politieke wind kan voor uitdagingen én opheldering zorgen, ook qua diversiteitsbeleid. Anno 2023 is er al het een en ander veranderd. Zo werd er een onderzoek over discriminatie en racisme binnen Buitenlandse Zaken uitgevoerd, wat waarschijnlijk ook tot onderzoeken bij de andere ministeries zal leiden.

Toch haalt Sharda ook energie uit het coördineren van de activiteiten voor het MNR. Het opbouwen van netwerken, het ontmoeten van verschillende mensen en hun kracht zien: het werkt inspirerend. Het MNR reikte twee keer de Diversity Award uit aan organisaties die actief zijn op dit vlak. Zo kreeg in 2010 bijvoorbeeld de Rechtbank Rotterdam een eervolle vermelding voor het binnenhouden van bicultureel talent. De toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties, de heer Donner, verzorgde een toespraak. ‘Door die awards gaan de deuren open en komen verschillende ambtenaren en organisaties langs bij het MNR. Dat is erg waardevol,’ vertelt Sharda. Tijdens de komst van Koningin Máxima bij de lustrumviering afgelopen november werd gezegd dat Sharda niet alleen het netwerk een boost had gegeven, maar ook het hele thema diversiteit & inclusie binnen de rijksoverheid. ‘Naast de Koningin waren bijna alle secretarissen-generaal van de ministeries, de Commissaris van de koning en een aantal burgemeesters aanwezig. Dat toont aan dat het thema serieus wordt genomen en hoog op de agenda staat. De impact van zo’n netwerk wordt dan zoveel tastbaarder. Daar ben ik echt trots op.’

Sharda Kamaansing en Koningin Máxima bij de lustrumviering van het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren in 2022

Laat je gelijkwaardigheid zien

De inzet van Sharda voor het netwerk is niet onopgemerkt gebleven: in november 2022 werd zij onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het evenement was een verrassing voor Sharda – pas op de dag zelf wist ze dat het om haar ging. ‘Ontzettend eervol, een grote waardering vanuit het MNR zelf en de mensen waarmee ik werk,’ vertelt ze.
Voor de toekomst hoopt ze dat het netwerk niet meer hoeft te bestaan en inclusie ingebed is in de organisatie. Maar tot die tijd ligt er een rol voor het management en topambtenaren om de handen uit de mouwen te steken, nauwere samenwerking op te zoeken met het MNR en elkaar een plek te ‘gunnen’. Sharda hoopt met het MNR een verdere bijdrage te leveren aan talentgerichte programma’s in de organisatie om ook de doorstroom van bicultureel talent een stimulans te geven. Het gaat haar om het aanbieden van perspectieven, met als doel: divers en inclusief leiderschap bevorderen. Ze hoopt dat de rijksorganisatie het MNR een warm blijft toedragen.

 


Het Multicultureel Netwerk Rijk (MNR)

Het MNR is er voor leden en niet leden (bicultureel en monocultureel). Leer, ontmoet, profileer en draag bij aan inclusie in de organisatie!

Meld je kosteloos aan via het aanmeldformulier op de website en blijf op de hoogte van alle MNR events. Stuur het volledig ingevulde formulier door naar het e-mailadres van het MNR: postbus.MNR@minbzk.nl

Wil je als werkgever iets betekenen voor het MNR en/of een gezamenlijke sessie organiseren, stuur dan een email naar de postbus van het MNR. Zie voor meer informatie: www.multicultureelnetwerkrijksambtenaren.nl