Gezond en veilig werken? Gebruik de vernieuwde arbocatalogus!

Gezond en veilig werken willen we allemaal graag. Wil je weten hoe? Kijk dan in de arbocatalogus Rijk! Hierin staat simpel en praktisch hoe je goed kunt omgaan met bijvoorbeeld hoge werkdruk en/of veel beeldschermwerk. Ook biedt de arbocatalogus concrete oplossingen voor risico’s en handRIJKingen waar preventiemedewerkers, HR-medewerkers, arboprofessionals en OR-leden actief mee aan de slag kunnen gaan. Ga er vooral met elkaar en je leidinggevende mee over in gesprek!

Over de arbocatalogus

In de arbocatalogus van het Rijk staat hoe we gezamenlijk, als werkgevers en werknemers, invulling geven aan de Arbowet. Dit doen we omdat we gezond en veilig werken belangrijk vinden. Deze arbocatalogus is in 2022 vernieuwd en is geldig tot 2028. De Arbeidsinspectie heeft de afspraken en handRIJKingen uit de Arbocatalogus positief getoetst. Dit betekent dat de Arbeidsinspectie als uitgangspunt gebruikt bij het handhaven. De Arbocatalogus heeft dus een formele (of bindende) status. De arbocatalogus Rijk is van toepassing op alle Rijksmedewerkers, met uitzondering van Defensiepersoneel.

De arbocatalogus bevat afspraken en handRIJKingen voor:

  • Beeldschermwerk: we werken steeds meer achter het beeldscherm, zowel thuis als op het werk. Maar we weten ook dat langdurig beeldschermwerk kan leiden tot gezondheidsklachten.
  • Werkdruk: als je als medewerker te lang te maken hebben met werkdruk, ontstaat werkstress. Als werkstressoren te groot zijn of te lang duren, kunnen klachten ontstaan.
  • Ongewenste omgangsvormen (tussen werknemers onderling en tussen werknemers en leidinggevenden): Deze omgangsvormen kunnen bestaan uit agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie in woord en gebaar.
  • Agressie en geweld (door externe mensen naar medewerkers): Agressie en geweld komen terug in verschillende uitingsvormen, zoals verbale en fysieke agressie, pesten, discriminatie, en/of (seksuele) intimidatie.

Met deze afspraken en handRIJKingen uit de arbocatalogus Rijk kan iedereen zijn of haar bijdrage leveren en rol pakken: bestuurders, leidinggevenden, preventiemedewerkers, HR-medewerkers, arboprofessionals, mensen van Inkoop, OR-leden en alle andere 150.000 medewerkers van het Rijk.

Nieuwsgierig? Neem dan snel een kijkje in de vernieuwde arbocatalogus Rijk.