Draag bij aan meer werkplezier met een half uur van jouw tijd

Als mensen autonomie hebben in hun werk dan kan dat leiden tot werkplezier*. Doordat mensen invloed hebben op hun werk, kunnen ze hun werkdruk beter reguleren en voelen ze zich meer verantwoordelijk. Het geven van meer autonomie aan medewerkers vraagt wel om een andere manier van leidinggeven. Het A+O fonds Rijk ontwikkelt een ‘serious game’ om leidinggevenden daarmee te laten experimenteren. Om deze game goed voor te bereiden zoeken we leidinggevenden en medewerkers binnen het Rijk om te interviewen over autonomie in hun werk.

Game over autonomie

Leidinggevenden vervullen een belangrijke rol in de mate van autonomie die medewerkers ervaren. Om hen daarbij te helpen ontwikkelt het A+O fonds Rijk de serious game ‘Autonomie als drijvende kracht – de rol van de leider’. In deze game nemen leidinggevenden deel aan een aantal ‘dilemmakamers’ waarin ze situaties ervaren, waar ze vervolgens met collega leidinggevenden over in gesprek gaan. Deze game biedt hen de mogelijkheid om hun vaardigheden als leidinggevende te verder te ontwikkelen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het vergroten van de autonomie van medewerkers.

Vormgeven dilemmakamers

Om deze dilemmakamers vorm te geven, voeren we vooraf gesprekken met zowel leidinggevenden als medewerkers binnen het Rijk. Tijdens deze interviews bespreken we wat autonomie voor hen betekent, waar zij tegenaan lopen en of zij ideeën hebben over hoe het anders kan. We kunnen jouw input als leidinggevende goed gebruiken en nodigen jou dan ook graag uit voor een online interview.

Meld je aan voor een interview

Het digitale interview duurt een half uur en is volledig vertrouwelijk. Je hoeft je niet op het gesprek voor te bereiden. Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van het spel, waarmee leidinggevenden hun vaardigheden als leidinggevenden kunnen ontwikkelen en zo bijdragen aan meer werkgeluk voor rijksmedewerkers? Meld je dan aan voor een interview door een mail te sturen naar info@aofondsrijk.nl, onder vermelding van ‘Interviews autonomie’.

 

* In het rapport Het betere werk formuleert de WRR drie condities voor goed werk, die passen bij de wensen vanuit de Nederlandse samenleving en de aard van de economie: grip op geld, oftewel een gepast loon met zekerheden; grip op het werk, dat wil zeggen autonomie en verbondenheid op het werk; en grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé.