Directie Luchtvaart experimenteert met Virtual Reality

Binnen de Directie Luchtvaart is per 1 december 2021 een start gemaakt met een nieuwe manier van samenwerken op afstand met gebruik van Virtual Reality (VR) brillen. Tijdens een crisis is het normaal van belang om fysiek in een ruimte bij elkaar te zijn en om de informatievoorziening in te richten en actueel te houden. Bij de start van de pandemie ontstond de vraag of een crisisruimte ook virtueel ingericht kan worden. Dat zou bij een steeds slechter wordende crisis of bij een crisis waarbij het überhaupt niet mogelijk is om te reizen interessant kunnen zijn. Met dit experiment wordt antwoord gegeven op die vraag.

Het experiment duurt zes maanden en wordt in fases uitgevoerd. Eerst wordt binnen het COVID Team Luchtvaart kennis gemaakt met werken en vergaderen in VR. Daarna wordt gekeken of er met andere organisatieonderdelen binnen en buiten het ministerie kan worden gecommuniceerd in een virtuele omgeving. In juni 2022 wordt het experiment geëvalueerd.

Het experiment wordt betaald vanuit een subsidie van het A+O fonds. In het experiment wordt samengewerkt met de VR provider Connec2, die tijdens de zes maanden zijn virtuele workspace beschikbaar stelt en ondersteuning biedt.

Heb jij ook een goed idee om het werk van jou en je collega’s, je team of zelfs je organisatie leuker, slimmer of inclusiever te maken? Het A+O fonds Rijk biedt je nu de kans om je idee in de praktijk uit te voeren via de stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling.

Digitale weergave van receptie Rijksoverheid in virtual reality Digitale weergave van ontmoetingsruimte Rijksoverheid in virtual reality