De coronacrisis als aanjager van creativiteit en innovatie

Wat de coronacrisis heeft laten zien, is dat we veel van onze werkzaamheden ook digitaal en vanuit huis kunnen uitvoeren. Maar dat geldt niet voor alle beroepen. Wat doe je als je door de coronamaatregelen jouw werk niet meer kunt uitoefenen? In dit laatste artikel van de serie Rijk in verbinding deelt Gerard Dekker, docent rijvaardigheid DV&O bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), zijn verhaal. Doordat het werk door corona volledig stil kwam te liggen, hadden Gerard en zijn team ineens alle tijd om hun werkzaamheden eens goed onder de loep te nemen. Dat leidde tot allerlei creatieve ideeën en innovaties.

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van DJI en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. Tijdens de eerste en de tweede lockdown is de rijopleiding van DV&O volledig stilgevallen. Door de coronamaatregelen was het niet toegestaan om fysieke trainingen te geven. Dat deed een groot beroep op de creativiteit en het innovatievermogen van Gerard en zijn collega’s. ‘Doordat er écht geen werk meer was, moesten we op zoek naar mogelijkheden. We werden gedwongen om met creatieve oplossingen te komen.’

illustratie van een figuur die een digitaal videoscherm aanraakt

Van het een kwam het ander

Hoewel er geen werk was, besloten Gerard en zijn team toch om sociale contactmomenten met elkaar in te plannen om de verbinding met elkaar te behouden. Tijdens digitale koffiemomentjes kletsten ze bij en deelden ze ervaringen met elkaar. Ook discussieerden ze over de lesaanpak, het lesmateriaal en de leerdoelstellingen. ‘Zo ontstond het idee om het lesmateriaal dat we aanbieden eens goed onder de loep te nemen. Is de informatie die we verschaffen nog wel actueel? Van het een kwam het ander en iemand opperde het idee om de mogelijkheden van instructiefilmpjes eens te verkennen. Dat idee bestond al langer, maar door de waan van alledag hadden we geen tijd om hier iets mee te doen. Nu was het moment er wel! En dus gingen we aan de slag het digitaliseren van onze lesstof.’

Lesstof digitaliseren

Voor het maken van instructiefilmpjes kwamen Gerard en zijn collega’s al snel uit op GPAL. Trainingen en instructiefilmpjes kunnen eenvoudig geüpload worden naar een online leeromgeving. Via de app hebben cursisten overal en altijd toegang tot de videobibliotheek. ‘De voertuigcontrole is het eerste instructiefilmpje dat we gemaakt hebben. Toen we na de eerste lockdown weer fysiek les konden geven, hebben we dit instructiefilmpje geïntroduceerd. Het effect was meteen te zien. Het is ideaal’, vertelt Gerard enthousiast. ‘Vroeger nam de klassikale voertuigcontrole namelijk erg veel tijd in beslag. Nu we de lesstof gedigitaliseerd hebben, kunnen cursisten het filmpje vooraf bekijken. Hierdoor gaan we tijdens de les veel sneller door de stof heen. Cursisten hebben minder uitleg nodig en geven gelijk goed antwoord op controlevragen. Ze kunnen de stof makkelijker reproduceren. Dat betekent dat we meer rijtijd over hebben.’

Digitale hoorcolleges en online toets

De eerste lockdown was het perfecte moment om aan de slag te gaan met het maken van instructiefilmpjes, vertelt Gerard. Hij en zijn collega’s hadden alle tijd om het uit te proberen, te onderzoeken wat er allemaal bij komt kijken en te zien wat het best werkt. ‘Dat bracht ons op het volgende idee: waarom gaan we niet met digitale hoorcolleges aan de slag? En zo geschiedde. De wet- en regelgeving die bij de opleiding DV&O komt kijken, is meestal niet in Jip-en-Janneke-taal uitgelegd. Deze taaie leerstof behandelen we in het digitale hoorcollege waarbij we gebruik maken van een duidelijke presentatie. Zo landt de stof beter en hebben cursisten er een beter beeld bij.’

Daarnaast hebben ze bij de rijopleiding DV&O ook geïnvesteerd in het aanbieden van online toetsen. Die mogelijkheid was er nog niet. Binnenkort kunnen cursisten in hun eigen tijd toetsen in een digitale leeromgeving maken. ‘Ook dit levert ons uiteindelijk tijdswinst op en is dus in het voordeel van de cursisten. Want alle tijd die je niet in de klas maar op de weg doorbrengt, is mooi meegenomen.’

Positieve draai

Het begin van de eerste lockdown was deprimerend, vertelt Gerard. ‘Je doet werk wat je leuk vindt en dat valt opeens helemaal weg. Dan kom je in een zwart gat terecht. Daarom gaf het een enorm positief gevoel om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar samen te kijken welke voordelen we uit deze periode kunnen halen. Het plan om de lesstof te digitaliseren was er al wel, maar door corona hebben we er veel meer werk van kunnen maken. Een van de dingen die we de afgelopen periode dan ook geleerd hebben, is hoe belangrijk sociale contactmomenten zijn. Even de koppen bij elkaar steken, leidt tot allerlei goede ideeën! Tegelijkertijd heeft corona ook laten zien dat het belangrijk is om de tijd te nemen voor creatieve ideeën en innovatie. Als je er geen tijd voor vrij maakt, dan komt het er niet van en blijft een goed idee op de plank liggen. En dat is hartstikke zonde!’

Al met al hebben Gerard en zijn team dus een positieve draai aan de coronacrisis gegeven. ‘We werden gedwongen om met creatieve oplossingen te komen. Zonder corona hadden we deze stappen niet gezet. Dat is een enerverende ontwikkeling.’

Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling

Heb jij een goed idee om met creatief en vernieuwend te blijven? Het A+O fonds Rijk biedt je de kans om je idee in de praktijk uit te voeren via de stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling.