Cross Mentoring: een spel met twee winnaars

De Rijksoverheid moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat lukt nog niet altijd even goed. Zo hebben hoogopgeleide medewerkers met een migratieachtergrond moeite om door te stromen. Het programma Cross Mentoring wil hier verandering in brengen.

Projectleider Anjenie Madho vertelt meer over het project: ‘Talenten met een migratieachtergrond worden als mentee gekoppeld aan mentoren uit één van de ministeries. Zij hebben gedurende een jaar een-op-een mentoringsgesprekken, die worden ondersteund door richtlijnen en bijeenkomsten. Daarnaast hebben de mentoren coachingsgesprekken om hun inclusieve leiderschapsvaardigheden te vergroten.’ Het programma is opgezet vanuit het A+O fonds Rijk door IenW, in samenwerking met Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) en 4 andere departementen: VWS, SZW, EZK en OCW.

Diversiteit

Anjenie Madho geeft aan dat het programma een dubbele doelstelling heeft: ‘Enerzijds bevordert het een inclusief werkklimaat binnen de Rijksoverheid. Anderzijds stimuleert het de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.’

De deelnemers van het programma waren op 17 mei 2018 bijeen in Madurodam. Hui-Ling Tigchelaar-Wu van het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) opende de dag. Hij pleit voor meer diversiteit bij de Rijksoverheid. ‘Dat is ook nodig om brede, complexe vraagstukken te kunnen oplossen. Iedereen moet zich welkom en gehoord voelen. En belangrijk om bij stil te staan: iedereen heeft vooroordelen. Daar moeten we ons bewust van worden, ook managers. Iedereen moet inclusief leren zijn.’

Toekomst van werk

Futuroloog Farid Tabarki gaf een lezing over ‘De toekomst van werk’. Volgens Tabarki is het belangrijk dat we steeds meer van hiërarchie naar netwerken gaan, van gesloten naar open en van proces naar spel. De ervaren mentor Joop Verboom speelt dit spel al jaren. Zijn boodschap is: ‘Ga niet uit van veronderstellingen, ga het gesprek aan met ‘ik weet het niet en ik wil leren’. Begin met een open vraag en een open houding. Zo speel je een spel dat twee winnaars kent.’

Mentor als gids

Khadija Amina is een mentee in het programma Cross Mentoring. Zij geeft als tip om je mentor als gids te gebruiken. ‘Wat zijn de ongeschreven regels in jouw werkomgeving? Doorbreek taboes. Maak culturele verschillen bespreekbaar.’ Robert Verheule van Rijkswaterstaat sloot de dag af en besprak de rol van het brein in het zorgen voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Zijn tip voor mentoren en mentees: ‘Zoek de afstand tot elkaar, op zo’n manier dat jij je er prettig bij voelt. En breng als mentor begrip op voor de mate van afstand waar iemand voor kiest.’