Aleid Ringelberg: ‘Jij bent de sleutel’

Begin juli had ik het genoegen om deel te nemen aan de Summerschool van A+O fonds Rijk in het Museon in Den Haag. Als bestuurslid en gast wilde ik vooral eens de sfeer proeven en zien en voelen wat daar gebeurt. Het was zeer de moeite waard. In de workshop ‘Krachtkaart’ genoot ik van de korte ‘pitches’ van deelnemers waarin ze beschreven wat ze als belangrijke moment in hun leven zien voor hun betrokkenheid en ‘bezieling’. De tijd was natuurlijk veel te kort, maar de openheid waarmee ervaringen werden uitgewisseld, was heel kostbaar.

Leeraanbod voor rijksambtenaren

Maar het was niet meer dan een proeverij! Het A+O fonds Rijk biedt in lijn met deze proeverijen workshops aan die meer de diepte in gaan. Die workshops zijn toegankelijk voor alle rijksambtenaren. Jij of jouw werkgever hoeft hiervoor niet te betalen, want het A+O fonds Rijk is van werkgever en werknemers bij het Rijk. Dat bleek niet voor iedereen duidelijk. Dus daar gaan we meer bekendheid aan geven. Als bestuur zien we graag dat werkgevers meer ruimte bieden aan hun werknemers om profijt te hebben van het leeraanbod van het Fonds.

Werkplezier

Voor het komende jaar staan vijf onderwerpen op de agenda van het A+O fonds Rijk:

  • sociale veiligheid;
  • diversiteit en inclusie;
  • gezond en veilig werken;
  • hybride werken en thuiswerken;
  • duurzame inzetbaarheid.

Wil je als vakbond, als werkgever of als ondernemingsraad een project starten op een van deze thema’s, dan kun je een aanvraag indienen bij het A+O fonds Rijk. Wie er ook komt met een verzoek, het belangrijkste is dat het uiteindelijke resultaat kan worden geborgd in dienstonderdelen van het Rijk en dat medewerkers hun werk daardoor met meer plezier kunnen doen. Aandacht, werkplezier, voldoende kennis en competenties voor je werk, daaraan draagt het A+O fonds Rijk graag bij.

Werk-gezin-privé

Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe thema’s bij het A+O fonds Rijk. De werk-gezin-privé-balans lijkt mij zo’n thema. Meer dan ooit is er behoefte aan ambtenaren/werknemers die hun werk in een zekere balans kunnen doen. Die niet burn-out raken, maar tijd kunnen blijven vrijmaken voor reflectie en voor opleiding. Wat kun je daar zelf aan doen, wat heb je daarbij nodig? Kan het A+O fonds Rijk iets ontwikkelen? Wat is er nodig wat meer gericht is op het werkdeel van die balans?

Specifieke verantwoordelijkheid van ambtenaar

Ambtelijk vakmanschap is ook een onderwerp dat onze aandacht heeft. Het leek er even op dat het speciale van de ambtenaar zou verdwijnen met de Wet normalisering rechtspositie rijksambtenaren. Maar dat is maar ten dele waar. Er is nu een arbeidsovereenkomst tussen jou en de werkgever, zoals dat voor alle werknemers in Nederland geldt. Het Burgerlijk Wetboek vormt daarvan de basis. Maar tegelijkertijd is er een nieuwe Ambtenarenwet 2017 gekomen en blijf je als ambtenaar in de uitoefening van je functie een specifieke verantwoordelijkheid houden voor de samenleving. Afhankelijk van je functie bij het Rijk kunnen er verschillende kwesties spelen. Als toezichthouder of inspecteur loop je tegen andere vraagstukken aan dan als beleidsmedewerker op een departement. Je staat als ambtenaar voor het algemeen belang en daarnaast heb je een meer specifieke taak en meer specifiek werkterrein. Het A+O fonds Rijk bekijkt of en hoe dit ambtelijk vakmanschap kan worden ondersteund met nieuwe leergangen.

Nieuwe initiatieven

Het A+O fonds Rijk helpt ook graag met het leggen van verbindingen in de ketens van beleid, uitvoering, toezicht, inspectie. Naast het specifieke van je ambtenaarschap word je ook geacht je specialistische kennis in te brengen, of het nu gaat om juridische, technische, biomedische, bestuurlijke of fiscale kennis. Integriteit is ook een belangrijk onderwerp. Eerlijk zijn, transparant durven zijn. Je eigen grenzen kennen. ‘Nee’ durven en kunnen zeggen als iets niet mag, kan of haalbaar is.

Voor al dit soort onderwerpen is het A+O fonds Rijk op zoek naar nieuwe projecten en nieuwe initiatieven en suggesties. Vernieuwing en verbetering van werk, werkprocessen en werkplezier – daar gaat het om. Hoe dan ook ben jijzelf de sleutel. Vraag je af wat voor jou belangrijk is en hoe je dat kunt vormgeven ondanks de hectiek van alle dag. Jij moet de weg zoeken die je helpt om overeind te blijven – met je naasten, met je baas en collega’s. Heb je vragen over of suggesties voor zulke nieuwe projecten? Laat het ons weten! We helpen graag bij de uitvoering.

Aleid Ringelberg
Bestuurslid A+O fonds Rijk, voorzitter CMHF Functionarissen Overheid