Aan de slag met de tool Inclusiedialoog

Hoe divers en inclusief zijn jullie als team? Hoe ga je om met (onbewuste) vooroordelen? Hoe zorg je ervoor dat je inclusief communiceert? Ontdek ontwikkelkansen op inclusief denken, communiceren, samenwerken en leidinggeven met de tool Inclusiedialoog van Onbeperkte Denkers.

Met deze tool, genaamd Inclusiedialoog, voer je verkennende gesprekken in je team over het thema Inclusie. Het doel is om het thema inclusie te agenderen en om kennis en inzicht over inclusie in de praktijk te vergroten.

Vier bouwstenen

De tool Inclusiedialoog bestaat uit vier bouwstenen:

  • Onbewuste vooroordelen: hoe zie jij je collega’s en hoe zien zij jou?
  • Inclusieve dialogen: luister of hoor jij? kijk of zie je? sta je open of dicht?
  • Samenwerken aan inclusie: waar staan jullie voor? maak een manifest op inclusie.
  • Inclusief leiderschap: bespreek visie, missie, doelen & valkuilen met peers

Elke bouwsteen omvat een uitwerking van het thema in een gespreks-/werkvorm, die je in kan zetten tijdens een teamoverleg.

Ga aan de slag met de tool Inclusiedialoog.