Werkvorm Signalenspel

Doel

  • Inzicht krijgen in signalen van werkdruk en werkplezier bij jezelf en bij je collega’s.
  • Eigen en andermans grenzen leren herkennen en zo nodig tijdig handelen.
  • Eigen en andermans werkplezier leren herkennen en hier positief op weten te reageren.

Tijd

  • 30 minuten.

Nodig

  • Een groep collega’s, liefst een voltallig team.

Ken jij je eigen grenzen? Wat merk je bij jezelf als je werkdruk (te) hoog oploopt? Merk je het als je plezier in je werk hebt? En herken je de signalen bij je collega’s? Met dit signalenspel leer je je collega’s beter kennen…en misschien kom je er wel achter dat je je collega’s beter kent dan ze zichzelf kennen!

Werkwijze

  • Je vraagt deelnemers de checklist(en) signalen (zie bijlage) voor zichzelf in te vullen: welke signalen merk je weleens bij jezelf als je een periode werkdruk en/of werkplezier ervaart? Na invullen vouwen deelnemers de checklist dubbel; ze laten de antwoorden niet aan een ander zien.
  • Deelnemers vormen groepjes van 3-6 personen. Ze kiezen mensen die ze het beste kennen of waarmee ze het meest samenwerken.
  • Om de beurt staat één deelnemer centraal. Collega’s benoemen dan welke signalen ze weleens bij deze persoon zien of zouden verwachten. Ze gebruiken de checklisten als inspiratie, maar laten zich daar niet door beperken.
  • Als ieder zijn zegje heeft gedaan, reageert de centrale deelnemer. Die geeft aan of het klopt, of die de signalen herkent, en of er meer te zien of te merken zou zijn. Deelnemers bepalen zelf hoe open ze zijn.

Bespreek plenair na hoe deelnemers het vonden om te doen. Moeilijk? Makkelijk? Verrassend? Kenden collega’s elkaar goed? Bespreek ook wat je wilt doen als je die signalen in de toekomst echt bij elkaar ziet.