Voorbeeldprogramma teambijeenkomst werkdruk en werkplezier

00.00   Start

Welkom, toelichting op programma en doelen

00.10 Inzicht: Waar krijg je werkdruk van? En waarvan energie?

Deelnemers krijgen elk vier groene en vier rode kaarten. Op de groene schrijven ze hun eigen energiebronnen (1 per kaart), op de rode de werkstressoren. Na invullen wisselen ze even met collega’s uit wat ze opgeschreven hebben.

Daarna geven deelnemers op de kaart aan of ze het item wel (+), niet (-) of ertussen in (0) kunnen veranderen in de gewenste richting. Dus of ze energiebronnen kunnen versterken en werkstressoren kunnen verminderen. Heb je daar invloed op, kun je daar zelfs iets voor doen? Dan krijgt het een plus!

Na het invullen weer uitwisselen en plenair onderzoeken. Op wat voor items heb je invloed? Heb je meer invloed op energiebronnen of meer op werkstressoren?

00.35 Team-top 5: Welke werkstressoren hebben jullie samen?

Deelnemers hangen hun rode kaarten aan de muur. Na een rondje doorvragen, herstructureren en bij elkaar hangen wat sterk met elkaar te maken heeft, komt er een stemronde. Deelnemers verdelen bijvoorbeeld drie stemmen over de werkstressoren waar ze het meeste last van hebben of die ze het meest irritant vinden. Na tellen van de stemmen komt er een team-top 5 naar voren. Belangrijk is om aan te geven wat er met deze top 5 wordt gedaan en wanneer.

00.45   Korte pauze

01.00 Signalen van werkdruk en werkplezier

Je kunt je de werkstressoren en energiebronnen op een balans voorstellen. Wegen de vreters langdurig zwaarder dan de gevers, dan komen er werkdruk- of stress-signalen. Wegen de gevers langdurig zwaarder, dan zul je signalen van werkplezier herkennen. Deelnemers krijgen de checklist ‘signalen van werkdruk en werkplezier bij een individuele medewerker’. Ze vullen die in. Als ze veel werkdruksignalen herkennen, gaan ze met iemand in gesprek. Dat mag dezelfde dag, maar het kan ook later. Ze krijgen uitleg bij wie ze terecht kunnen.

01.15   Werkpleziermarkt

Deelnemers hangen hun energiebronnen (groene kaarten) op een muur of flapovervel. Als procesbegeleider kun je een flap met inspiratie ophangen. Geef medewerkers één of meer lege groene kaarten en vraag hun ‘de markt’ te bezoeken en tenminste één energiegever te vinden waarmee zij hun werkplezier kunnen vergroten. Wissel na enkele minuten uit wat ze zijn tegengekomen. Bekende energiebronnen waar ze de laatste tijd niet meer aan dachten? Nieuwe energiebronnen?

Vraag het team daarna om in subgroepjes een energiegevende, gezonde gewoonte voor het hele team te bedenken. Bijvoorbeeld lunchwandelen, elkaar aan het eind van de dag bevragen op wat er goed ging, of complimenten geven. Welke gewoonte willen ze samen ontwikkelen?

01.30 Flitsevaluatie en slot