Vergroten belastbaarheid werknemers

Afspraken

Hoe krijgen werknemers meer invloed op hun werkdrukbalans?

Wanneer de balans tussen belasting en belastbaarheid verstoord is kan een oplossing gevonden worden in scholing, training of begeleiding om de belastbaarheid te verhogen. Doel is het ontwikkelen of verbeteren van vaardigheden waarmee de belastbaarheid wordt vergroot. Dit kan gaan om heel praktische vaardigheden zoals technieken voor timemanagement, en het kan ook gaan om het leren doorbreken van gedragspatronen die belemmeren. Die gedragspatronen zijn soms diepgeworteld. Het loslaten daarvan en aanleren van nieuwe gewoonten kan lastig zijn. Dit vraagt om een flinke investering van de werknemer en werkgever maar kan beiden ook veel opleveren.
Om duurzaam inzetbaar te blijven zal iedere werknemer zichzelf blijven ontwikkelen. De werkgever zal hierbij behulpzaam zijn door een goed doordacht pakket aan maatregelen en middelen beschikbaar te stellen. Enerzijds gericht op het aanbieden van allerlei typen ondersteuning, maar vooral in de vorm van stimulering van werknemers om zich te blijven ontwikkelen.
Van werknemers wordt verwacht dat zij in zichzelf blijven investeren om de toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.
Ook werknemers die gemotiveerd zijn om te leren zullen ruimte nodig hebben om te experimenteren en soms over een flinke dosis doorzettingsvermogen moeten beschikken. Dat geldt ook voor degenen die deze werknemers willen stimuleren.

Aanpak

  • Er is beleid om de belastbaarheid van werknemers te bevorderen. Dit beleid is afgestemd op de doelgroep: de competenties, de vaardigheden en de ervaring van de betreffende werknemers en de eisen in hun (toekomstige) functies
  • In het beleid is helder geformuleerd wat van werknemer en leidinggevende wordt verwacht in het blijven ontwikkelen. Dit is verankerd in de gesprekkencyclus.
  • In het beleid is uitgewerkt wie de kosten (in tijd en geld) draagt en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.
  • In het beleid wordt ten minste aandacht besteed aan het beschikbaar stellen van de volgende instrumenten die de belastbaarheid kunnen vergroten:
    • Opleiding en training in persoonlijke effectiviteit, zoals timemanagement, grenzen stellen en ontspanningstechnieken.
    • Inzet van deskundige begeleiding, waaronder bedrijfsmaatschappelijk werk en individuele coaching.
  • Werknemers worden voorgelicht over het beleid, bij indiensttreding en daarna ten minste eenmaal per drie jaar.

Voor wie

Voor degenen die het scholings- en opleidingsbeleid per departement formuleren. Bedoeld voor alle werknemers en met name werknemers die bijna of reeds een onbalans in werkdruk ervaren.

Verantwoordelijkheid werkgever

De werkgever stimuleert werknemers om hun belastbaarheid te vergroten. De werkgever stelt hiervoor faciliteiten beschikbaar.

Verantwoordelijkheid  werknemer

Je bespreekt je eigen belastbaarheid in relatie tot jouw functie met je leidinggevende. Wanneer je de indruk hebt dat jouw belastbaarheid onder druk staat of in de toekomst onder druk kan komen te staan, bespreek je mogelijkheden om deze te ontwikkelen met je leidinggevende.

Relatie met wet/regelgeving

Arbowet Artikel 3

Doel

Werknemers en leidinggevenden herkennen situaties waarin de belastbaarheid ontwikkeld kan worden om de werkdruk in balans te houden. Zij bespreken dit en weten hoe en welke middelen zij ter ondersteuning van de werknemer kunnen inzetten. Waar zinvol worden de mogelijkheden om de belastbaarheid van de werknemer te vergroten benut.

Nadere informatie

Leidinggevende.