Analyse van Organisatiebeleid

Risico-inventarisatie & -evaluatie

De analyse Organisatiebeleid richt zich ten minste op:

 • Teamontwerp: zijn teams zo ontworpen dat werknemers gezamenlijk werken aan samenhangende en afgeronde taken? Zijn zij zo min mogelijk van andere bedrijfsonderdelen afhankelijk?
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: is in de taak- en functie-omschrijvingen helder welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden werknemers hebben?
 • Regelmogelijkheden: hebben werknemers voldoende regelmogelijkheden om hun taken zelfstandig uit te voeren en eventuele problemen op te lossen?
 • Functie-inhoud: zijn de functies goed ontworpen? Voldoende afwisselend? Geen tegenstrijdige eisen? Zijn de prestatienormen duidelijk en haalbaar?
 • Werk- en rusttijden: zijn werk- en rusttijden en roosters gezond georganiseerd? Realistisch? Is een goede balans tussen werk en privé gewaarborgd
 • Planning en control: voldoet de informatievoorziening die de werkprocessen moet ondersteunen? Beschikken medewerkers over voldoende en actuele informatie?
 • Logistiek: zijn arbeidsmiddelen tijdig en in de juiste hoeveelheden beschikbaar?
 • Samenwerking en communicatie: draagt de wijze van communiceren bij aan een balans van werkdruk en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen?
 • Werkoverleg: is voldoende werkoverleg mogelijk en is de functie daarvan voldoende helder om werkdruk en ongewenste omgangsvormen te voorkomen en te beheersen?
 • Stijl van leidinggeven: draagt de stijl van leidinggeven van de diverse leidinggevenden bij aan een gezonde werkdruk van werknemers en het tegengaan van ongewenste omgangsvormen?
 • De invloed van organisatieveranderingen op werkdruk en ongewenste omgangsvormen?