Werkvorm ‘Wat is jouw grens?’

Stel, je nodigt alle collega’s uit voor een Whatsappgroep. Op één collega na dan. Want die doet toch niks anders dan klagen. Is dat ok? Of stel: van één collega krijg je super veel complimenten. Fijn toch? Maar wat als die niet over je werk gaan, maar steevast over je uiterlijk?

Soms is het overduidelijk dat bepaald gedrag niet acceptabel is. En soms is er twijfel of iets over de grens is. Collega’s kunnen dat verschillend ervaren. Het is daarom belangrijk om die grenzen te bespreken, elkaars verschillen te leren kennen en te respecteren. Zo zorg je ervoor dat de sfeer in je team veilig blijft.

PRAKTISCH

Neem 15 – 30 minuten om de werkvorm ‘Wat is jouw grens’ met een groep werknemers te doen. Dat kan in een werkoverleg, workshop of bijzondere bijeenkomst.

STAP VOOR STAP

  • Kies waar je het met de deelnemers over wilt hebben.
  • Vraag de deelnemers om in groepjes van 3 – 4 personen minstens drie voorbeelden te geven van ‘situaties op de grens’. Je vindt hieronder diverse voorbeelden ter inspiratie. Moedig deelnemers aan om de situaties concreet te maken.
  • Elk groepje leest om de beurt een situatie voor. Je kunt gekleurde kaarten gebruiken (bv. rood en groen) voor ‘over mijn grens’ en ‘binnen mijn grens’. Je kunt ook in de zaal een grens afplakken met schildersplakband of een denkbeeldige lijn of cirkel tekenen. Vraag dan de deelnemers om positie te kiezen die duidelijk maakt of de situatie binnen of over hun grens is.
  • Kiezen alle deelnemers dezelfde positie? Dat is mogelijk. Als het bij meerdere situaties gebeurt en/of als de situaties wat te zwart-wit overkomen, kun je de situatie aanpassen en nagaan of er verschil ontstaat. Of je kunt samen nagaan wat er nodig is voordat een situatie voor allen of voor sommigen wel binnen of juist over de grens gaat.
  • Is er verschil tussen deelnemers? Dan is de situatie knap geformuleerd of complex en kun je deelnemers prikkelen om na te gaan of hun eigen antwoord zo vanzelfsprekend is. Bevraag deelnemers, respecteer eigen keuzes en persoonlijke grenzen. Vraag waardoor het voor de één binnen en voor de ander over de grens is. Vraag wat het effect is als werknemers in eenzelfde situatie verschillend handelen. Ga na of je als team een afspraak wilt maken over hoe je met dergelijke situaties om wilt gaan.

VOORBEELDEN van MOGELIJKE GRENZEN van ONGEWENST GEDRAG

  • Stel, je leidinggevende nodigt je uit om een wijntje te komen drinken. Op zaterdagavond. Bij hem thuis.
  • Stel, je collega maakt steeds grapjes over …. je (blonde) haarkleur…..huidskleur…..een specifieke godsdienst … seksuele geaardheid, etc……. En stel, de grapjes hebben een negatieve ondertoon?
  • Stel, het hele team krijgt een training aangeboden. Behalve collega x, die net gemeld heeft dat ze zwanger is….
  • Stel, als team heb je een Whatsappgroep. Is het ok om daarin geintjes over klanten te maken? Of over een collega die niet in de Whatsappgroep zit?

 

Ga terug naar arbocatalogus Rijk – Ongewenste omgangsvormen